Frøsektionen L&F bliver mere central i EU

Min formandspost i COPAs arbejdsgruppe for Frø er ved at udvikle sig til en meget central post i EU arbejdet.
EU Kommissionen har lanceret et nyt dialog forum, Civil Dialog Group on the CAP (CDG), der skal erstatte de kendte sektoropdelte rådgivende udvalg for EU Kommissionen. De har gjort det for at spare penge ved..........

Min formandspost i COPAs arbejdsgruppe for Frø er ved at udvikle sig til en meget central post i EU arbejdet.

EU Kommissionen har lanceret et nyt dialog forum, Civil Dialog Group on the CAP (CDG), der skal erstatte de kendte sektoropdelte rådgivende udvalg for EU Kommissionen. 

De har gjort det for at spare penge ved, at de skal betale for færre landmænds rejseudgifter til Bruxelles. 3 af 4 bønder ryger ud. I stedet ønsker de NGO grupper ind, så de også høres.

Deltagere i CDG skal godkendes af Kommissionen og være eksperter med bred europæisk erfaring og på et højt teknisk fagligt niveau.  Det har jeg dog noget svært ved at se bliver gældende, når de har godkendt NGOerne, mens ESA (forædlernes organisation) er ikke med.

COPA har i alt 14 pladser. Alle formænd fra COPAs arbejdsgrupper er godkendt, så jeg er en af dem. De resterende 6 pladser er fordelt til de store lande, altså bliver jeg eneste dansker i CDG, der kan melde ind. Jeg skal være til stede ved alle generelle møder, og desværre kan der ikke sendes en anden danske, der er mere ekspert, når der f.eks. er en anden produktion på dagsordenen.

Vi har meddelt Kommissionen, at deres forslag er et meget stort tilbageslag, og at det skal ændres efter vores anbefalinger.

Ellers sker der det, at vi i COPA inviterer Kommissionens og industriens eksperter til vores møder og drøfter alt der. Derefter bliver der meget lidt til debat i CDG, så NGOerne kan deltage, dvs. at den åbenhed Kommissionen ønskede, så flere kan deltage, den er væk. Kommissionens nye regler flytter reelt dialogen væk fra det tiltænkte møde.

Det bliver spændende at se, om de lytter til denne kritik!

 

Thor Gunnar Kofoed