En god rolig start på 2015

2014 var et af de specielt gode år, hvor vi kunne bevise, at vi får rigtig meget for vores kontingent i form af politiske resultater.
CAP reformen kom på plads uden de fleste af de farlige forslag, der har været for frøbranchen under udarbejdelsen de 4-5 år, reformen har været under vejs, og de negative virkninger, der er tilbage, er så få, at de ikke har betydning. Vi fik endda forbedringer.....

2014 var et af de specielt gode år, hvor vi kunne bevise, at vi får rigtig meget for vores kontingent i form af politiske resultater.

CAP reformen kom på plads uden de fleste af de farlige forslag, der har været for frøbranchen under udarbejdelsen de 4-5 år, reformen har været under vejs, og de negative virkninger, der er tilbage, er så få, at de ikke har betydning. Vi fik endda forbedringer, idet udlægsmarker og frøgræsmarker kom med under den ”grønne komponent”, dog er implementeringen i Danmark lidt anderledes.

EU's forslag til en ny frølov blev forkastet, og der var ikke noget med i arbejdsprogrammet for de kommende fire år for den nye EU Kommission, om at der skulle arbejdes på en ny frølov. Vurderingen er, at Kommissionen venter til, der bl.a. er opnået erfaringer fra forsøgsordningen med heterogent materiale i 2018, inden der tages stilling til hvilket behov der er for en revurdering af frøloven. Der kan selvfølgelig komme et stort politisk pres om noget andet, som kan ændre dette billede.

På kemiområdet har vi nu fået slået fast i et brev fra miljøministeren, at vi i Danmark må ”pulje” arter ved en Minor Use ansøgning, så vi kan sikre bredden af midler til de små havefrøarter i samlede ansøgninger. Vi har et lille midlertidigt problem, som vi dog skal have hurtigt på plads.

Det var samtidig det tredje år med høstudbytter over normal, og endda med højere priser end vores kollegaer får andre steder i verden.

Tendensen til de højere udbytter er sandsynligvis et resultat af de penge, vi gennem de seneste år har investeret i frøforskningen, som nu viser, at det kan betale sig at forske i fremtiden.

Vi må nok i en periode lytte til frøfirmaernes anbefalinger om mindre arealer, indtil den urentable produktion, der er andre steder i verden, er udkonkurreret og stoppet. Det kan tage et par år, hvor vi skal have et mindre areal i Danmark.

Dertil skal vi huske, at både Flakkebjerg og Tystofte fortsætter, selvom begge steder skulle have været lukket, men det hører I nærmere om.

På den baggrund er det en rolig begyndelse på et nyt lobby år, men vi vil øge indsatsen på forebyggelse, ved på forhånd at give embedsmænd og politikere den gode historie om vores branche, så de ikke så nemt falder pladask for, at romantiske drømme skal blive til lovgivning.

Thor Gunnar Kofoed