Bedste udfordring i mange år

Venstreregeringen har givet os de rammebetingelser, vi sådan set har sukket efter i mange år. De kommer måske lidt hurtigere, end vi realistisk havde forventet.
I frøbranchen er vi klar.
Vi satte allerede for 4 år siden en række forskningsprogrammer i gang.......


Venstreregeringen har givet os de rammebetingelser, vi sådan set har sukket efter i mange år. De kommer måske lidt hurtigere, end vi realistisk havde forventet.
I frøbranchen er vi  klar.
Vi satte allerede for 4 år siden en række forskningsprogrammer i gang, der netop skulle afklare, hvor det nye optimale kvælstofniveau er ud fra den nyeste viden om vækstregulering, svampebekæmpelse osv.
Det er med i forskningspakken ”3030 i 2020”.
Vi har nu viden til at rådgive frøavlerne om, hvad den optimale kvælstof  mængde er til de forskellige frøafgrøder, men resultaterne fra forskningspakken siger også klart, at det ikke altid kan betale sig at give mere kvælstof. Der er stadig rigtig mange uafklarede spørgsmål, hvilket vi vil forsøge at få afdækket i den næste forskningspakke, som vi skal sammensætte i løbet af 2016.
Den nye Frøpakke skal netop fokusere på, at vi skal få flere frøanlæg til at udvikle sig rigtigt til store frø, så  de kommer med helt op i tanken. Vi har for mange frø på stænglerne, der ikke udvikles godt nok, og det der er værre, vi har alt for mange gode frø, der ikke når ind i mejetærskeren, eller det værste, at de ryger bagud.
Men til dig, der snart skal sprede gødningen på frømarkerne, giv nu ikke mere kvælstof, end du er helt sikker på, at det betales tilbage med mere frø i tanken.
Hvis vi ikke gør  os utrolig umage, så er det kun vand på møllen hos alle dem, der de næste to år vil gøre alt i deres magt for at bevise en større forurening pga. de højere kvælstofnormer.
Derfor er det alle frøavleres pligt kun at give den mængde kvælstof, der giver frø i tanken.