Nej til patenter på naturlige gener i planter

Det har aldrig været tilladt at patentere naturlige plantergener i EU, og samtidig har vi et fantastisk sortsrettighedssystem i EU, der administreres af EU's sortslistekontor CPVO.
Alligevel har det europæiske patentkontor (EPO) indstillet, at der gives patenter på naturlige gener i nogle tomater og broccoli.
Det kan vi ikke acceptere, fordi et patent .........

Det har aldrig været tilladt at patentere naturlige plantergener i EU, og samtidig har vi et fantastisk sortsrettighedssystem i EU, der administreres af EU's sortslistekontor CPVO.

Alligevel har det europæiske patentkontor (EPO) indstillet, at der gives patenter på naturlige gener i nogle tomater og broccoli.

Det kan vi ikke acceptere, fordi et patent blokerer for, at andre kan forædle frit på det patenterede plantemateriale, og derved kan meget forædling blive forhindret.

Det er faktisk et meget stort flertal i EU, der mener det samme som os, og selvom Europaparlamentet sidste november vedtog en henstilling til EPO om at ændre deres beslutning, er det stadig ikke sket.

Derfor har det hollandske formandskab for EU's ministerråd taget initiativ til et stort symposium den 18. maj, hvor jeg skal udtrykke det europæiske landbrugs holdning til emnet og tage de efterfølgende spørgsmål og diskussion.

Det interessante i denne sag er, at næsten alle er enige. Der er lige nogle enkelte forædlere og nogle kapitalfonde m.fl., der ønsker patenter på naturlige plantegener.

En af grundene til, at vi er imod patenter, er, at i det europæiske sortsrettighedssystem, er der ingen forhindringer for andre forædlere. Det er også et meget billigt system, da der næsten aldrig gøres brug af jurister eller køres retssager.

I USA, hvor de har mange års erfaring med patentsystemet, har vi modsætningen. I dag er der kun meget få, men kæmpe store forædlere tilbage. I de forædlingsfirmaer har et hav af jurister mere travlt end de få planteforædlere, der er tilbage.

Den udvikling ønsker vi ikke.

Som landmænd ønsker vi bedre plantesorter.

 

Thor Gunnar Kofoed.