Rolig sommer blev unormal og hektisk!

Det var ikke kun dyrkningsteknisk sommeren var unormal og hektisk, men de politiske linjer krævede unormale lobbyaktiviteter. Det er som om, der er to linjer, samfundet kører. Den ene linje er den frelste linje, hvor alle bare skal leve så naturligt og økologisk som muligt, uden de rigtig ved, hvad det betyder, men det skal mindst være uden gift og penicillin. Den anden linje er økonomien, hvor finansverdenens penge med lov og regler skal sikres og polstres, og der er ingen risikovillighed til at deltage i produktionsinvesteringer.........

Det var ikke kun dyrkningsteknisk sommeren var unormal og hektisk, men de politiske linjer krævede unormale lobbyaktiviteter.

 

Det er som om, der er to linjer, samfundet kører. Den ene linje er den frelste linje, hvor alle bare skal leve så naturligt og økologisk som muligt, uden de rigtig ved, hvad det betyder, men det skal mindst være uden gift og penicillin.

 

Den anden linje er økonomien, hvor finansverdenens penge med lov og regler skal sikres og polstres, og der er ingen risikovillighed til at deltage i produktionsinvesteringer.

 

Disse to linjer styrer den politiske linje i EU for tiden, og Danmark er langt fra hårdest ramt af den nye fanatisme.

 

Glyphosaten blev f.eks. reddet i første omgang, men ser vi på visse store EU-landes miljøministre, så er vi vidende til en miljøministerekstremisme, der overgår selv de mest fanatiske danske, vi helst vil glemme.

 

Den nye politiske linje i EU rykker ved embedsværket i Kommissionen, der ikke tør stå ved deres faglige vurderinger. Det forsinker afgørelserne, og havde der været den praksis, vi havde for tre år siden på revurdering af aktivstoffer i pesticider, så havde Diquat/Reglone været godkendt for en ny periode for 1 ½ år siden, men nu ser det desværre meget sort ud - ingen tør tage handsken og stille det fagligt rigtige forslag og stå ved det.

 

Selv om punktet blev taget af dagordenen på sidste møde, og det ikke blev forbudt i denne omgang, så ser det rigtig skidt ud. Jeg har dog stadig ikke opgivet Diquat/Reglone til frøavlen, for med den praksis, vi har i Danmark, så tror jeg på, at vi kan finde løsninger, så vi fortsat kan bruge det, hvor det er nødvendigt.

 

At midlet ikke allerede er total forbudt på nuværende tidspunkt skyldes for 90 pct’s vedkommende indsatsen fra Landbrug & Fødevarer. Der er samlet enorm meget videnskabelighed, faglighed, dokumentation på praksis og flere gode løsningsmuligheder, der har skabt usikkerhed hos beslutningstagerne. Den linje vi har kørt viser klart, at det flytter noget.

 

Den hektiske sommer giver desværre ikke nogen stille vinter, for der kommer rigtig mange sager, som I kommer til at høre meget mere om!

 

Bysamfundets lyst til at bestemme over landbruget står på ingen måde mål med den viden, de ligger inde med om landbrug. Det er deres oldeforældres gård på landet, som de kun har et lille sorthvidt billede af, der giver dem drømme, som virkeligheden aldrig kan opfylde!

 

Thor Gunnar Kofoed