Pesticider i EU er et ragnarok

Der er et bredt forlig i Danmark om en ny Pesticid-handlingsplan. Handlingsplanen kunne have været meget værre. Faktisk er den ret fornuftig, hvis man tager de briller på, der også ser på den sidste nye forskning og viden om brug af pesticider.

Fra Frøbranchens side kan vi direkte aflæse, at der er lyttet meget til vores argumenter, f.eks. er ’mindre anvendelse’ eller ’minor use’ direkte nævnt på den rigtige måde.

Nu bliver opgaven at få landet den nye pesticidhandlingsplan på den måde, som politikerne har tænkt. Her har vi en udfordring i at få landet denne i et tæt samarbejde med embedsmændene.

Det er bare ikke alt, der går, som vi kunne ønske. På EU plan er den hårde negative kurs mod pesticider ny, hvor tone og retorik er meget langt ude. Hele den grønne lobbybranche siger bare forbud, forbud, forbud. Det er kun succes for dem, at et middel bliver forbudt. Jo hurtigere, des bedre, og undersøgelser og viden må der ikke lyttes til.

Denne religiøse fundamentale grønne bølge, der har ramt EU, breder sig og bliver et større problem for hver dag, der går. Jo mere modstanderne får forbudt, jo fl ere penge henter de hjem til at fi nansiere deres forbudskampagne med. Det er ikke de kendte økologiske landbrugsorganisationer, jeg her omtaler, det er alle mulige andre, der har kæmpet sig til taleret i Bruxelles.

Derfor er næsten alt uforudsigeligt, når midler skal godkendes eller revurderes. Vi skal vænne os til, at kendte midler bliver forbudt uden videnskabelig begrundelse og, at de kan komme tilbage igen, når der er kæmpet for dem.

I Landbrug & Fødevarer og frøbranchen forsøger vi på alle fronter at være på forkant, og det går rimeligt, men intet kan desværre garanteres.

Thor Gunnar Kofoed.