Vi er presset - men kunne være værre

Folketinget er blevet enige om en pesticidstrategi for de næste fem år, og det gode er, at det er et bredt forlig. Der skulle altså komme ro på området, indtil den skal fornyes efter 2021. Det er kun de partier, der på ingen måde ønsker at lytte til virkeligheden, der står uden for forliget.

Vi har brugt rigtig mange kræfter på at forklare vores syn på sagen fra frøbranchens side, og politikerne skal have den ros, at de virkelig forsøgte at sætte sig ind i vores udfordringer. Selvom alle partier har det erklærede mål at reducere pesticidforbruget, så er de klar over, at vi har behov for midlerne for at være konkurrencedygtige.

Der blev spurgt meget ind til, hvorfor nogle landmænd sprøjter mindre end andre, og hvordan vi kan uddanne de landmænd, der sprøjter mest, til at blive bedre.

Problematikken om resistens blev der også lyttet meget til.

Samlet er den nye handleplan bedre end den gamle, og hvis den politiske holdning holder et par år, vil vi måske kunne få endnu bedre vilkår - tonen er i det mindste rigtig god.

Det er desværre lidt værre, når vi taler EU.

Der sker næsten hver uge uforståelige ting. Den ene uge tror man de lytter, den næste uge kommer der udmeldinger eller forslag i en helt uforståelig retning.

I forslaget til økologiforordning er Kommissionen og Ministerrådet enige om, hvordan man skal håndtere heterogent materiale og økologisk forædling. Det vil sige, at Europaparlamentet må give sig, hvis forslaget ikke skal forkastes.

Derimod går det nok ikke helt, som vi ønsker, med de nye regler om sprøjteforbud efter høst på miljøfokusarealer (MFO). Det kommer også til at gælde alle typer græs, der ligger som MFO, fordi det bliver for svært for kontrollen at se forskel på græsmarkerne.

Tro mig, fra frøbranchen og Landbrug & Fødevarers side gør vi alt, der er muligt, for at påvirke alle tænkelige steder. Men andre påvirker også de samme, og de har ikke samme dagsorden og bruger ikke faglige argumenter, så det er ikke nemt.

Thor Gunnar Kofoed.