Det er godt at være frøavler

Vi har netop fået de finale afregninger for høståret 2016, og vi kan konstatere, at det stadig er godt at være frøavler.

Selvfølgelig lå der lidt tunge skyer over situationen, fordi høsten sidste år droppede en del, så vi kom under fem-års gennemsnit, eller det vi kalder normaludbyttet. Udbyttefaldet skulle sammenlignes med, at vi sidste år jo havde mere kvælstof til hveden og dermed fi k højere udbytter i hvede. Derfor ville hveden blive mere konkurrencedygtig i forhold til frøet.

De dårlige udbytter sidste år hjalp dog frøet i denne konkurrence, fordi vi som markedsledende havde mindre at sælge ud af, og derfor gav det vores frøfirmaers salgsafdelinger en hjælpende hånd til at presse priserne opad.

Spørgsmålet er jo altid, hvor meget frøfirmaerne har været til lommerne til den finale afregning, for der er ingen tvivl om, at det også er godt at være frøfirma i Danmark. Det går DLF godt - og tillykke med det sidste tilkøb. Det går også godt for de udenlandsk ejede firmaer, for de udvider også produktionen i Danmark, og det skal vi som frøavlere være glade for.

Samlet må vi konstatere, at den finale afregning igen sætter frøet op i toppen af afgrøderne, så vi har en god indtjening som frøavlere.

Samtidig kan vi konstatere, at frøfirmaerne også har tro på fremtiden i Danmark, idet de alle udvider her, og det gjorde de ikke, hvis det havde set mere lovende ud andre steder i verden. Et frøfirma ser på tre ting: Klima, rammebetingelser og frøavlerne. Klimaet er godt, rammebetingelserne er ikke bedre andre steder i EU, men ikke nok bedre andre steder i verden til, at det opvejer den ekspertise, vi som frøavlere har.

Derfor kan I roligt være stolte af at være frøavlere, de findes ikke bedre. Så er det jo ikke så ringe, at det også er en god forretning.

Det gode samarbejde i branchen gør, at vi også er glade som frøavlere.

Thor Gunnar Kofoed.