Det tog 100 år at nå toppen

Godt nytår og tillykke med jubilæet til alle jer medlemmer.

 

Frøavlerne har været forenet i 100 år, hvilket vi har fejret med en fantastisk frøkonference 5. og 6. januar, og efterfølgende blev det bemærket ved vores årsmøde på Plantekongressen.

Det er ikke én ting, der har skabt vejen til succes, men en sluttet ring af faktorer, hvor nogle af dem har været frøavlernes DNA siden begyndelsen for 100 år siden.

 

Det var vigtigt for stifterne, at forsøg, afprøvning og videndeling skulle være en vigtig del af foreningens virke, samt at forholdet mellem frøavler og frøfirma skulle være bedre.

 

Det er især i løbet af de sidste 25 år, hvor det er lykkedes at slutte ringen. Frøforskningen bliver hurtigt implementeret hos frøavleren, der leverer mere frø pr. ha af en bedre kvalitet. Frøfirmaerne bliver derved mere konkurrencedygtige og kan tage markedsandele, og med afregningen for frøet betaler vi som avlere vores bidrag til frøafgiftsfonden, der bruger pengene til frøforskning, og så er ringen sluttet.

 

Det hele gøres i fuld enighed i branchen, hvor alle taler pænt sammen og har fælles målsætning, hvilket var diametralt modsat, da foreningen blev stiftet.

 

Når vi sammenligner os med vores kollegaer ude i verden, er der ingen frøavlere, der er så oplyste og har så rig mulighed for at skaffe sig viden om mildest talt alt angående frø, som os.

 

Alene siden årsskiftet har der været tilbud om 30 højt faglige indlæg, som kun medlemmer af Frøsektionen samt andre fra frøbranchen har haft mulighed for at skaffe sig viden fra.

 

Det er Frøsektionens mål, udover det politiske lobbyarbejde, at gå efter at sikre den bedste viden til frøavleren, så han vedholdende er rustet til at holde sig i toppen af verdenseliten for frøavlere.

 

Viden og samarbejde vil også i fremtiden være afgørende for vores succes.

  

Thor Gunnar Kofoed.