Nu gælder det mindre anvendelse

Principielt skal ingen være nødt til at snyde lidt med registreringerne for at kunne leve lovligt, selvom lovens hensigt er lavet for, at man kan efterleve loven og udføre
produktionen fagligt korrekt.

Det var ikke muligt med den sidste ændring af vejledningen for frøgræsudlæg som MFO-afgrøde. Det fik vi løst med konstruktive mødeaktiviteter både i EU, Landbrugsstyrelsen og Ministeriet. Vi fandt en løsning.

Nu tager vi fat på godkendelser til mindre anvendelse.

Det er meget få af de midler, vi hælder i sprøjten til frøafgrøder, der har en reel godkendelse. Langt over 90 procent er godkendt til mindre anvendelse. Det vil sige, at midlet er godkendt til en hovedafgrøde i Danmark, men ikke til frøafgrøder. Ved en godkendelse til mindre anvendelse er det bl.a. 100 procent landmandens eget ansvar, om midlet virker hensigtsmæssigt i den afgrøde, der er givet tilladelse til mindre anvendelse i.

Hensigten med EU-lovgivningen er klar, da man ikke kan forlange, at et kemifirma skal betale for en godkendelsesprocedure på alle afgrøder, hvoraf nogle kun anvendes i ganske få hektar. Derfor kan et land tillade brugen af et middel til en afgrøde, der samlet dyrkes på et lille areal, men ansvaret er så helt og holdent landmandens.

Problemet er nu, at staten har indført et gebyr på en godkendelse til mindre anvendelse, hvilket er ekstremt dyrt for frøbranchen eller kemifirmaerne. Det resulterer i, at vi ikke får de nødvendige godkendelser til mindre anvendelse, så det er muligt at fortsætte produktion af alle de frøafgrøder, vi dyrker i dag. Vi er i gang med at forhandle med kemibranchen, Miljø- & Fødevareministeriet og Miljøstyrelsen.

Jeg håber, vi kan finde frem til en bedre løsning fremadrettet, så frøavlere ikke fremover skal være lovovertrædere for at kunne dyrke frø. Vi forsøger at finde en løsning, der kan bruges.

Vi sender ikke protestbreve for at profilere os selv. Derfor bliver det spændende, om Bæredygtigt Landbrug nu igen skal skrive et lille protestbrev for at gå ud og tage æren, når vi så har skabt løsningen, som i MFO sagen.

Thor Gunnar Kofoed.