Den rigtige vej

 

Det kan godt lade sig gøre, at finde fornuftige løsninger på de uheldige tolkninger af EU reglerne.

Minor Use (Off label) eller mindre anvendelses godkendelser, er et typisk eksempel på, at en EU regel er lavet med den mening, at de små afgrøder, eller et lille problem i en stor afgrøde, ikke skulle betyde udfasning fra EU, på grund af de strengere godkendelseskrav til nye pesticider.

Det er blevet et kæmpe problem i mange EU lande, og selvfølgelig især de lande, der har mange mindre afgrøder.

I Danmark har vi hele tiden haft en forstående Miljøstyrelse. Når en bekendtgørelse er skrevet, og det efterfølgende har vist sig ikke at virke som ønsket, er reglerne blevet forbedret.

Men alligevel har der været frøavlere, der har været ramt af reglernes uhensigtsmæssigheder. Frøavlere har været tvunget til at finde alternative løsninger i marken, lave alternative registreringer i markplanen, og enkelte har fået bøder for at træde ved siden af reglerne.

Derudover skal vi jo betale gebyrer på alle ansøgninger, hvilket betyder, at de helt så afgrøder får vanskeligere ved at kunne dyrkes lovligt. Det er jo modsatrettet meningen med EU loven.

Derfor har vi haft møde med Miljøministeriet og Miljøstyrelsen, samt Dansk Planteværn.

Vi har faktisk fundet en model, hvor vi hverken behøver at ændre love eller regler for at forbedre tingene.

Vi er enige om nogle arbejdsgange og procedurer, der gør, at alle midler vi i dag bruger, vil kunne bruges af frøavlerne på lovlig vis ad åre, og endda uden det koster branchen store gebyrer.

Det kommer i takt med midlerne bliver godkendt eller revurderet, så det ændres ikke med et sværdslag, men læs på etiketterne, så går det ikke helt galt.

 

 

Thor Gunnar Kofoed.