Er hjælpepakker en hjælp?

 

Danmark var gennem en ekstrem tør vækstsæson, og udbytterne har været små nogle steder, men samlet set har vi bare en ”dårlig” høst. Det har vi haft før, og forhåbentlig stiger frøprisen i løbet af det næste års tid, fordi vores lagre svinder ind til et minimum. Kornpriserne steg flot, og det får andre landes landmænd til at glemme frøet igen.

 

På den baggrund sagde jeg allerede fra over for politiske ”tørkehjælpepakker”, da landbruget omkring 1. august gik i selvsving pga. tørken.

 

Det vil altid være meget ”dyrt” at bede politikerne om hjælp, fordi en politikers største problem er, at hjælpen ikke KUN kommer ud til dem, der har et reelt behov alene pga. tørken.

 

Derfor støttede vi, at vi tog et livtag om vores rammebetingelser, og en gang for alle fik fjernet de byrder, vores nabolande ikke har, så vi kan blive mere robuste til at modstå udsving.

 

Regnen kom pludselig i store mængder, og den rettede op på mange ting. Tørkesnakken døde.

 

Pludselig kom der en ”Tørkehjælpepakke” fra et bredt politisk flertal på Christiansborg. - Midlertidigt stop for betaling af produktionsafgifter. Produktionsafgiftsfondene får det samme beløb fra staten, som vi indbetalte sidste år. Vi skal altså ikke betale de 2 promille på afregningerne næste gang.

 

Vi havde netop vedtaget et budget for 2019 i Frøafgiftsfonden og udloddet et større beløb, så nu har vi været nødt til at skære forskning væk pga. denne ”hjælpepakke”.

 

Er dette til nogen hjælp? Nej, men vi skal lære af det.

 

Problemet kan nu blive, at politikerne har brugt deres positive fokus på os en rum tid fremover, så vores rammebetingelser ikke forbedres foreløbig.

 

Husk, det skader dog kun endnu mere at ”råbe højt”.

 

Ingen lytter eller finder det sympatisk at blive råbt efter.

 

Med god opførsel kommer man længst, det skal ”nogen” lære!

 

 

Thor Gunnar Kofoed