Ikke kun året skifter

2018 blev et bemærkelsesværdigt år.

Det begyndte med et fantastisk 100 års jubilæum, hvor alt blev frisket op om, hvordan vi så vores egne styrker.

Derefter fik vi det mest ekstreme tørre vækstår nogen sinde, men alligevel lykkedes det os at få hevet nogle hæderlige udbytter hjem, og når vi regner økonomi på det, kan vi heller ikke være utilfredse med året.

Det tørre år i det meste af Europa har hjulpet på frøsalget, så vores lagre skrumper ind, samtidig med at kornprisen stiger, og det giver jo rigtig lyse fremtidsudsigter for os frøavlere.

 

Klimadebatten er kun lige begyndt, og mange frygter den.

Som Frøavlere kan det være et guldæg, der er på vej, hvis vi gør det rigtigt de kommende år.

Græsarealet i Europa og måske verden, vil skulle mere end fordobles til flere forskellige formål. Der kommer mere fokus på, at man skal spise flere grøntsager og salat. 

Alt sammen giver en enormt stigende efterspørgsel på kvalitetsfrø.

 

Husk på, at klimaomstillingen kommer til at ske langsomt over mange år.

 

Det vigtige er, at vi alle tager det med i vores strategier, og at vi er positivt med til at påvirke i den rigtige retning. Der er mange af de ting, vi faktisk satte i gang i frøbranchen for mange år siden, som nu bliver centrum i flere løsninger.

Klimaopgaven vil jeg også følge i min nye post som viceformand i Landbrug & Fødevarer.

 

Troels Prior Larsen, der er ny formand for Frøsektionen, skal følge op på opgaven set fra frøavlernes øjne. Der er flere til at hjælpe Troels i gang med opgaven, og jeg tager mig stadig af flere opgaver i Bruxelles, men Troels er med, så han kan lære det.

Held og lykke fremover!

 

Thor Gunnar Kofoed