Klima- og miljøvenligt frø er fra Danmark

Vækstsæsonen er på sit højeste. Efter en tør start på vækstsæsonen kan vi glæde os over maj måned med temperaturer der ikke er på samme niveau som sidste år, et gammelt ordsprog siger ”majs kulde, gør laderne fulde”.

I maj blev IHSG* og ESGG** møder afholdt. Der er ingen tvivl om at danske frøavlere er i førertrøjen, når det angår lavest input pr. produceret enhed, højeste faglighed og absolut laveste forbrug af planteværn. De andre store frøproducerende lande bruger planteværn, der har været forbudt i op til, eller over 30 år i Danmark og i nogle helt andre doseringer, men betyder det samtidig en bedre bundlinje? Desværre kan vi ikke sammenligne behandlingsindeks, da flere midler ikke er, eller aldrig har været godkendt i Danmark. Det vil derfor være naivt at tro at det frø vi producerer i Danmark kan produceres med et lavere klima/miljø-aftryk andre steder.

Det kan kun være de færreste der ikke her den 24. maj har oplevet at EU- og folketingsvalget er udskrevet. Der er flere måder man kan påvirke folks beslutningstagere på, argumenter, ”fake news” eller følelser. I frøbranchen argumenterer vi ud fra forsøgsresultater og statistik, ellers kan vi jo ikke stole på forsøgene til udviklingen af nye sorter og teknikker. Vi håber på valg af politikere der lytter til faglighed.

Det samarbejde der er på tværs af forskning, firmaer og avlere i Danmark fortjener endnu engang at blive nævnt i en positiv sammenhæng. Den nyeste viden bliver hurtigt omsat direkte til frøavlerne, som herefter optimerer. Det er ikke en selvfølge at få uvildig rådgivning med udgangspunkt i landmandens økonomisk optimum, det er heller ikke en selvfølge at få den højeste pris som markedet tillader og at udlæggene bliver tilpasset ud fra efterspørgslen, så prisen holdes på et gunstigt niveau.

Den danske kontraktmodel er god og samarbejdet mellem avlere og frøfirmaer fungerer godt, det kan vi godt være glade for og stolte af!

Rigtig god høst.

 

*IHSG = International Herbage Seed Group
** ESGG = European Seed Growers Group