Ledere 2020

2020 tegner til at blive et gennemsnitligt høstår, hvor høstbetingelserne var optimale de fleste steder. Eksporten af græs, kløver og havefrø er fortsat i en positiv udvikling. Det bliver spændende at følge resten af året, hvor ordet "Covid-19" er svært at komme uden om.
EU vil også opnå klimaneutralitet i 2050 og har stillet forslag om en europæisk klimalov "Green Deal". "Farm to Fork" (F2F) er navnet på den strategi, der skal ligge til grund for fødevareproduktionen under Green Deal.
Vækstsæsonen er godt i gang, etableringen af de fleste frøafgrøder er afsluttet, foråret ligner umiddelbart 2019.
Coronakrisen stjæler med god grund meget opmærksomhed. Heldigvis har vi en sikker forsyning af de hjælpemidler, vi bruger i frøproduktionen. Og firmaerne har leveret udsæd, inden såmaskinerne kørte i marken.
Dispensationsansøgningerne ligger fortsat på Miljøministerens bord, og der er i dag (4. marts) ikke nogen afklaring på udfaldet. Vi er mange, der venter utålmodigt på udfaldet, eftersom det har stor indflydelse på vores produktion og afsætning.
Godt nytår!
Når jeg ser tilbage på 2019, ser jeg tilbage på et godt år med stabilt udbytte og prisniveau. Det seneste år har jeg brugt på at blive integreret med de samarbejdspartnere, Frøsektionen har tradition for at samarbejde med. Alle parter har budt velkommen og lagt op til at fortsætte det gode samarbejde - tak for det!