Vejen til alternativer er forskning og teknologi

Godt nytår!
Når jeg ser tilbage på 2019, ser jeg tilbage på et godt år med stabilt udbytte og prisniveau. Det seneste år har jeg brugt på at blive integreret med de samarbejdspartnere, Frøsektionen har tradition for at samarbejde med. Alle parter har budt velkommen og lagt op til at fortsætte det gode samarbejde - tak for det!

Pesticiddebatten kører i et højt gear, og den involverer både følelser og fakta, vi følger udviklingen spændt.

Vores målsætning om at blive ved med at være verdens bedste frøbranche afhænger af muligheden for at levere rent kvalitetsfrø. Det hele starter jo i marken, hvor ekspertisen hos de danske frøavlere er kimen til rent frø med den høje kvalitet, som kendetegner frø produceret i Danmark. Frøfirmaerne sørger for afsætningen til en global verden, hvor arternes forskellige egenskaber udnyttes til fulde.

I dag indgår få pesticider som en central del af den danske frøproduktion. Men der er enkelte midler, som er afgørende for kvaliteten i slutproduktet - rent og spiredygtigt frø med masser af energi. Havde de midler ikke så stor indflydelse på kvaliteten af produktionen, eller havde vi alternativer, ville vi slippe for usikkerheden ved dispensationsansøgninger.

"Der er en revne i alting, det er sådan lyset kommer ind", Leonard Cohen.

I frøbranchen kører hele maskinrummet i det høje gear for at finde de bedste løsninger.

Frøbranchens samlede forskningsindsats er støt stigende over tid, og den teknologiske udvikling har fart på. De to ting bliver uden tvivl afgørende for løsningen. Vi skal fortsat udnytte vores forskellige kompetencer i branchen, og vi må aldrig give afkald på evnen til at løse i flok.

Men vi har brug for tid, tid til at finde de rigtige løsninger.