Mens vi venter

Dispensationsansøgningerne ligger fortsat på Miljøministerens bord, og der er i dag (4. marts) ikke nogen afklaring på udfaldet. Vi er mange, der venter utålmodigt på udfaldet, eftersom det har stor indflydelse på vores produktion og afsætning.

Adgangen til godkendte midler og dermed også ’mindre anvendelse’ (minor use) produkter, der er relevante for frøbranchen, er nedadgående og alternativerne er ikke klar endnu.

Jeg vil gerne understrege, at alle sejl er sat fra SEGES, Brancheudvalget for Frø og L&F. Der bliver arbejdet på højtryk for at oplyse relevante myndigheder og beslutningstagere om situationen og konsekvenserne. Men der er gået politik i afgørelsen, og faglige argumenter bliver parkeret til fordel for politiske ideologier.

I frøbranchen har vi lavet en skarp vurdering af hvilke afgrøder, vi ikke kan undvære de pågældende plantebeskyttelsesmidler i, det betyder at flere mindre afgrøder ikke er repræsenteret i dispensationsansøgningerne . Der er altså ikke noget "nice to have" men kun "need to have".

Også her skal det understreges, at branchen gør alt, hvad der er muligt for at finde alternativer hurtigst muligt. Vi nærmer os tiden, hvor forskningsmidler skal fordeles, der er bare ikke nogen lavthængende frugter i den her situation.

I sidste uge deltog jeg i et arbejdsgruppemøde i Paris. Formålet var at belyse problemstillingen vedr. adgang til plantebeskyttelsesmidler der har stor indflydelse på specialafgrødeproduktioner (frø, kommen, ris, tobak etc.) Det er altså en europæisk problemstilling og ikke kun i Danmark, at vi har svært ved at få adgang til specifik plantebeskyttelse.

Vi står i en situation, hvor vi holder vejret og håber det bedste.