Vækstsæsonen er godt i gang

Vækstsæsonen er godt i gang, etableringen af de fleste frøafgrøder er afsluttet, foråret ligner umiddelbart 2019.
Coronakrisen stjæler med god grund meget opmærksomhed. Heldigvis har vi en sikker forsyning af de hjælpemidler, vi bruger i frøproduktionen. Og firmaerne har leveret udsæd, inden såmaskinerne kørte i marken.

Miljøstyrelsen har netop bekræftet, at de har givet dispensation til midlet Aslulox i spinat, skorzoner og morgenfrue. Den samlede produktion af spinatfrø i Danmark udgør mere end 75% af verdens samlede spinatfrøproduktion. Renhedskrav på 99,9% og høje krav til spireevne er blot nogle af de kvalitetsparametre, markedet efterspørger, som danske avlere og frøfirmaer kan levere. Miljøstyrelsen fortjener anerkendelse for deres faglige håndtering af dispensationsansøgningen vedr. Asulox. Det viser, at dispensationssystemet virker efter hensigten, i dette tilfælde til gavn for havefrøproduktionen i Danmark som er markedsleder indenfor spinatfrø.

Vi skal finde alternative løsninger til de midler, der er vigtige for dyrknings- og produktionssikkerheden, når adgangen til dem begrænses. Det er usundt for vores produktion at være sårbar og afhængig af få hjælpemidler, som der ikke er erstatninger for på nuværende tidspunkt.

Forskningsmidlerne skal fordeles, og der er blevet afholdt idégenereringsmøde med det formål at spore os ind på, hvilke problemstillinger der er relevante, og hvordan fremtidens frøproduktion ser ud. Midler skal fordeles ud fra prioriteter. Problemstillinger er der nok af, og der vil uden tvivl være et stort fokus på anvendelsen og forbruget af pesticider i fremtiden. Teknologien er vores ven og vil kunne løse en del af udfordringerne, men det er alfa og omega, at vi kan levere rent og spiredygtigt frø med høje udbytter for fortsat at være ledende indenfor frøavl.