I 2050 skal det danske fødevareerhverv være klimaneutralt

EU vil også opnå klimaneutralitet i 2050 og har stillet forslag om en europæisk klimalov "Green Deal". "Farm to Fork" (F2F) er navnet på den strategi, der skal ligge til grund for fødevareproduktionen under Green Deal.

Udspillet til strategien er netop kommet, og der er både positive og mindre positive tanker, som vedrører de danske frøavlere. Hovedpunkterne i strategien medfører, at pesticidforbruget skal ned med 50% inden 2030, lavere forbrug af gødning, stigning i det økologiske areal og mere biodiversitet.

Det er ambitiøse målsætninger - men hvem skal betale prisen for de målsætninger?

Der er lagt op til udifferencierede krav til de reduktionsmål, de enkelte medlemslande skal præsenteres for. Det vil være en meget uheldig udvikling, hvis de medlemslande der i forvejen udnytter ressourcer bedre end andre, skal reducere deres input i samme omfang. Konsekvenserne vil være en udflagning af de produktionsgrene, der i forvejen er presset på dyrkningssikkerheden eller kvalitet. Udflagningen vil højst sandsynlig ske til tredjeverdenslande, hvor der er langt mindre fokus på ressourceudnyttelse, og vende eksportsucces til import. Det vil være et tab for de enkelte medlemslande og for EU som helhed.

Det er uhensigtsmæssigt at straffe dem, der løber forrest, og begrænse deres udviklingsmuligheder yderligere. I den danske frøbranche er vi jo langt og arbejder jo fortsat netop med nye tiltag, som i fremtiden passer ind i F2F strategien. Men det er kompliceret at ændre dyrkningspraksis så radikalt, det kræver tid og udvikling at finde løsningerne uden at gå på kompromis med kvalitet.

Løsningen er lige rundt om hjørnet. Vi skal fastholde produktionsgrenene, der hvor de bliver produceret mest effektivt, og hvor aftrykket er mindst. Når vi kombinerer digital farming og nye forædlingsmetoder, udnytter vi de knappe ressourcer bedst muligt til gavn for både klima, miljø og økonomi.

Derfor er vi, fra Frøsektionens og Landbrug & Fødevarers side, meget optagede af at bidrage til den endelige strategi og få realisme med ind.