Vi skal fortælle, at vi er her

Det er den tid på året, hvor det giver mening at se fremad. Årsmødet blev afviklet under nye digitale forhold – under forholdene lykkedes det.

Men den digitale verden erstatter ikke mange mennesker i et lille lokale, hvor folk sidder tæt og stemningen er i top. Måske kan man kombinere den digitale verden med den praktiske?

Det overordnede tema i årsmødet var at slå fast for omverdenen, at produktionen af frø i Danmark er meget seriøs på det globale marked, og at vi mestrer hele værdikæden fra forædling til høst, og at kvaliteten af det danske frø er anerkendt internationalt.

Det er vigtigt, at vi gør opmærksom på os selv i resten af samfundet. Vi har behov for at udbrede kendskabet til vores produktion, særligt når vi skal levere på klimadagsordenen og biodiversitet. Og så er det jo ingen skam at være stolt af en dansk eksportsucces.

Udfordringer er der i alle brancher, vi har dem tæt på i nogle dele af vores produktionsgrene indenfor frø. Vi har investeret 5 mio. kr. i indeværende år i udvikling af alternativer til nøglepesticider, som fortsat er helt afgørende for de produktioner, hvor alternativerne stadig er under udvikling. En kompliceret opgave, men vi skal nok finde løsningerne, vi skal bare have den nødvendige tid, viljen er der i hvert fald. Teknologien bliver afgørende for at løse vores fremtidige udfordringer. Kunsten er at kombinere fagligheden med teknologien. Tænk hvis en drone med 5 liter Glyfosat kan lave 30 ha 00 kvalitet i fremtiden? Eller en robot kan passe 30 ha spinat efter samme princip som en robotplæneklipper?

Vi ser fremad mod mulighederne, men den dygtige frøavler med en skarp faglighed bliver ikke overflødig.

Tak for opbakningen.