Teknologi og data skal hjælpe frøet

Teknologi, forskning, frø og omstilling - det er nøgleordene, som skyder vækstsæsonen 2021 i gang.

Den digitale udvikling i frøbranchen ligger i overhalingsbanen, og det er som om, der ikke er grænser for, hvilke resultater man kan opnå i den digitale verden. Store mængder data, algoritmer og førerløse enheder nærmest slås om at levere det bedste resultat. 
Er det nu også nødvendigt at være så optaget af ny software, når det egentlig går meget godt, som det er - eksporten af frø stiger, og udbytterne er steget over tid? 
Ja, det går godt, og det er vi glade for, men det skal det også gøre fremadrettet. Der er mørke skyer over de danske frøavleres produktionsgrundlag, og det er kompliceret stof at kommunikere til omverdenen. Mange beslutningstagere og selv husejere med flotte græsplæner ved ikke, at der kommer frø, hvis man undlader at slå sin græsplæne. Så når det er udgangspunktet, er der meget faglighed at kommunikere, når vi vil forklare et særligt behov for Reglone på et kort møde med f.eks. politikere.
Adgangen til nøglepesticider, der løser specifikke komplicerede opgaver i marken, og som i forvejen bliver anvendt med stor faglighed, er truet, og vi skal selv finde alternativerne til at erstatte dem. Den udfordring skal teknologien og forskningen hjælpe os med, og vi skal virkelig tænke ud af boksen. 
Hvis vi ikke kan levere rent frø, kan vi ikke afsætte det, og så flytter produktionen derhen, hvor man kan levere rent frø. For at undgå det skrækscenarie har vi brug for tid til at omstille os i takt med udviklingen af alternativer, og her er dispensationerne absolut afgørende. Vi har derfor brug for hjælp fra myndighederne til at sikre effektiv sagsbehandling af vores ansøgninger.
Vi venter fortsat på afgørelsen af dispensationsansøgniger, som er afgørende for verdens største producent af spinatfrø og global leder på markfrø.