Frøavlerne har brug for stabilitet

Regeringen skal i den kommende tid forhandle om de fremtidige vilkår for landbruget. Der er kommet flere udspil fra forskellige partier - nogle mere seriøse end andre.

Ikke alle har gjort brug af realitetstjek, inden forslag blev sendt ud. Målet må være at lande en langsigtet, bred og fagligt underbygget aftale. I frøbranchen har vi brug for stabilitet på planteværnssiden og flere alternativer til de efterafgrøder, som fortsat forstyrrer vores sædskifte. De nye muligheder med at inddrage præcisionsjordbrug til at erstatte efterafgrøder, kommer fra SEGES og er absolut et skridt i den rigtige retning, hvor frøavleren bliver belønnet for at tildele næringsstoffer med præcision. Det er meget svært at argumentere imod fagligt, omend styrelsens omregningsfaktor kan diskuteres.

I sidste uge var der virtuel høring om nye forædlingsteknikker, også kaldet "Mutagenese teknikker" eller ”New Genomic Technologies” (NGT). Fødevareminister Rasmus Prehn var mødeleder, og der var indlægsholdere med forskellige holdninger. Af høringen kan man uddrage, at der ikke er behov for udbyttenedgang pr. enhed, og at planteforædlingen med de nye forædlingsteknikker kan bidrage til at løse fremtidens krav til klima, reduktion af pesticidforbrug, miljø og kvalitet. Det er afgørende i fremtiden at imødekomme disse krav i hele værdikæden af fødevareproduktion. Frøbranchen har behov for de nye forædlingsteknikker, så vi fortsat kan producere det, der efterspørges i en global verden.

Stabilitet er vigtig i de kommende landbrugsforhandlinger, så vi bevarer en stærk, global og markedsdrevet frøbranche i Danmark, og vi afviser truslen om, at produktionen bliver udflaget til lande, hvor klima og miljøaftrykket af produktionen formentligt er større.