Danmark som foregangsland!

Det er Regeringens målsætning at Danmark er foregangsland på den grønne omstilling. Ved redaktionens deadline, er landbrugsforhandlingerne endnu ikke afsluttet. Bindende reduktionsmål er det helt store diskussionsemne i en cocktail af forskellige verbale argumenter. Den grønne omstilling .......

Det er Regeringens målsætning at Danmark er foregangsland på den grønne omstilling. Ved redaktionens deadline, er landbrugsforhandlingerne endnu ikke afsluttet. Bindende reduktionsmål er det helt store diskussionsemne i en cocktail af forskellige verbale argumenter. Den grønne omstilling er kommet for at blive og kunsten må være at balancere den gennemsnitlige danskers opfattelse af ordet klima, bæredygtighed og grøn omstilling, med naturvidenskabelig faglighed, som alle frøavlere arbejder under hver eneste dag.

Landbrugsforhandlingerne er komplicerede fordi de indeholder økonomi fra det vi kender som enkeltbetalingen, men også nationale midler indgår i forhandlingerne. Samtidig har vi et ambitiøst grønt landbrugsudspil "Farm2Fork", som så bliver kombineret med nationale krav/ønsker fra Christiansborg. Tidligere i CAP processen kom der forslag om et EU-krav, at alle marker skulle omlægges hvert år. En direkte trussel mod frøavlens flerårige marker, som bidrager særdeles positivt på et klimaregnskab. Vi fik afværget det forslag i samarbejde med L&F , måske skulle flere forslag til regler forbi en "second opinion" inden de bliver publiceret.

Biodiversitet fylder meget i landbrugsforhandlingerne og har rødder i både CAP-reformen og nationale ønsker. Danske frøavlere er leverandører med marker der kræver bestøvere, artsvariation og flerårige afgrøder der blomstrer udenfor de alternative afgrøder, det er et godt argument for at udvikle den danske frøproduktion.

Vi er midt i en omstilling. Fremtidens frøavlere skal dyrke frø, med ny teknologi, dataudveksling og klimaregnskab, som nye parametre der skal indgå sammen med renhed, frøkvalitet og økonomisk udbytte, som vi kender det, alternativet til de tre sidste parametre er et hul i værdikæden og udflagning af produktioner, det skal vi undgå. Fokus er skarpt rettet mod udvikling af teknologiske løsninger, nye dyrkningssystemer og internationale anerkendte klimaregnskaber, der gør det muligt at sammenligne "footprint" på tværs af landegrænser".

Held og lykke med de sidste forhandlinger!