Information

Her kan du finde link til firmakontrakter og vejrabatter

Her kan du finde kontrakter om levering af græsfrø til DSVDLF og Barenbrug.

Slåning af rabatter, se materiale her

Åbent brev til Skatte-, Miljø- og Fødevareminister vedr. rabatslåning, 23. maj 2012


Gravning/opretning af grøfter og vejsider.
Der har været eksempler på landmænd, hvor opgravet materiale fra grøfter og rabatter bliver kastet ind på deres marker, i forbindelse med vejmyndighedens arbejde med grøfter/rabatter. Det er ikke acceptabelt at der kastes den type materiale ind på marker. Opleves det skal der tages kontakt til vejmyndigheden, så de kan få entreprenørerne til at udføre arbejdet efter gældende forskrifter.

I kan finde vejledningen til sådant arbejde her - se fra side 291 (stor fil).
På side 293 står bl.a. " I det omfang det er muligt, spredes/udjævnes materialet på stedet og inden for vejskel. Hvor dette ikke er muligt, læsses det overskydende materiale og bortkøres efter forudgående aftale med Vejdirektoratet.

Overskydende materiale kan for eksempel anvendes til:

  • opretning af rabatter med materialeunderskud 
  • henlægning i arbejds- eller mellemdepot 
  • henlægning i endeligt deponi.

Der må ikke forefindes materiale spild på vejbane efter endt arbejde".

Her er det vigtigt at bemærke at der står INDEN FOR VEJSKEL - altså ikke på naboens mark.