Lokalforeningerne

Frøsektionen består af 11 lokale frøavlerforeninger spredt over hele landet og en forening for havefrøavlere. Lokalforeningerne arrangerer markvandringer, erfagrupper, udflugter, frødage og lignende i lokalområderne. Frøsektionen udgør således de 12 foreningers fælles sekretariat, der har ansat en konsulent og en sekretær. Sekretariatet yder assistance og er sparringspartner for lokalforeningerne til arrangementer samt yder sekretærbistand. Sektionen bidrager også til Landskontoret for Planteavl, så medlemmerne kan trække på faglig rådgivning dér (mod betaling).

Lokalforeningerne afholder et stort antal arrangementer og lignende, som bl.a. viderebringer erfaringer fra praktisk frøavl.