Sydvestsjælland

Lokalforeningen arbejder for at servicere de lokale frøavlere og sikre en lokal forankring og erfaringsudveksling omkring lokalområdets frøavl.

Det er her på siden muligt at følge med i lokale arrangementer, såsom markvandringer og erfa-møder. Er der spørgsmål, er du velkommen til at ringe til en i bestyrelsen, se kontaktdata nedenfor.

Har du gode ideer til arrangementer eller andre opgaver, som du synes, bestyrelsen skulle tage op, er du velkommen til at skrive til formanden med dine idéer.

Husk! Mød op til arrangementerne og få det fulde udbytte af dit medlemskab. - Arrangementer bliver normalt annonceret på Frøsektionens forside. Oplysninger om arrangementer kan også fås hos formanden.

Vores frøfirmaer har godt gang i salget, så fremtiden ser lys ud for frøavlen i Vestsjælland.

Er du ikke medlem og bor du i området, så kontakt et af bestyrelsemedlemmerne, som du finder her på siden.

Billeder fra studietur til Polen 2012.

 

Bestyrelsen

Formand
Gdr. Morten Hansen
Mølleagergård Telefon: 58 18 58 78
Fådrupvej 2 Mobil: 40 13 07 08
4200 Slagelse E-mail: moelleager@hansen.mail.dk
Næstformand
Gdr. Henning Buhl-Madsen Mobil: 20 96 45 91
Slots Bjergbyvej 13 E-mail: henning@buhl-madsen.dk
4200 Slagelse
Sekretær
Niels-Erik Nielsen Mobil: 40 37 05 12
Slagelsevej 29A E-mail: nencat@gmail.com
4250 Fuglebjerg
Kasserer
Henning Buhl Madsen 


Slots Bjergbyvej 13
Mobil: 20 96 45 94
4200 Slagelse E-mail: mfk.hj@post.tele.dk

Forsyningsansvarlig
Gdr. Finn Christensen Telefon: 58 52 03 87
Rødkildegård E-mail: roedkildegaarden@tdcspace.dk
Rødkildevej 1
4200 Slagelse
Repræsentant i Frøsektionens bestyrelse
Peter Bech Mobil: 29 25 19 15
Valdbygaard E-mail: p.bech@valdbygaard.dk
Kalundborgvej 115
4200 Slagelse