Om Frøsektionen

Frøsektionen er en faglig sektion i Primærsiden i Landbrug & Fødevarer.

Frøsektionen varetager danske frøavleres faglige, erhvervspolitiske og markedsøkonomiske interesser og bidrager til at styrke samarbejdet mellem avlere, forskere og frøfirmaer. Sektionen ledes af en landsdækkende bestyrelse.

Frøsektionen:

  • Udgiver medlemsbladet, Frøavleren
  • Udarbejder og forhandler mark- og havefrøkontrakter
  • Rådgiver og vejleder i konkrete sager
  • Deltager i udarbejdelsen af frøstatistikker, bl.a. Sortsundersøgelsen
  • Formidler viden via hjemmesiden og ved udsendelse af nyhedsmails
  • Afholder frøkurser, markdemonstrationer o.l.
  • Medvirker ved planlægning af forskningen inden for frøproduktion
  • Varetager dansk frøproduktions stilling i udlandet.

Servicering af medlemmerne sker i et samspil mellem Frøsektionen, og de lokale frøavlerforeninger.