Deltagelse i råd og nævn

L&F Fjerkræs erhvervspolitiske interesser varetages bl.a. på følgende vis: 

Formanden for L&F Fjerkræ repræsenterer sektionen i Landbrug & Fødevarers primærbestyrelse

L&F Fjerkræ er desuden repræsenteret i følgende råd og udvalg:

  • Fjerkræafgiftsfondens bestyrelse
  • Danske Ægs bestyrelse
  • Udvalg for slagtefjerkræ
  • Kontaktudvalget for Fjerkræ i Foulum 
  • Nordiske Fjerkræforbund
  • Fødevareministeriets Tekniske Arbejdsgruppe: Salmonella æg
  • Fødevareministeriets Tekniske Arbejdsgruppe: Salmonella slagtekyllinger

L&F Fjerkræ