Kommissorium for Landbrug & Fødevarers Forsknings- og Uddannelsesudvalg

Formål
Udvalget skal med reference til L&F´s direktion:

 • Sikre den bedst mulige dækning af medlemmernes behov.
 • Bidrage til at få størst mulig nytteværdi af de investerede midler.

Opgaver
Understøtte en løbende strategisk og operationel tilgang til forskning, innovation og uddannelse, herunder:

 • Sikre at L&F får størst mulig indflydelse på den forsknings- og uddannelsespolitiske dagsorden i Danmark og i EU inden for landbrug, gartneri, akvakultur, fødevareforarbejdning m.v.
 • Sikre at uddannelsen af kvalificerede medarbejdere på alle niveauer dækker behovet.
 • Skabe grundlag for at erhvervet kan hjemtage flest mulige eksterne midler.
 • Sikre et bredt dækkende strategisk og forskningspolitisk grundlag fra virksomheder, brancher, rådgivningen m.fl.
 • Sikre erhvervets repræsentanter i bestyrelser, advisory boards, forskningsråd o.lign. et højt videnniveau og indbyrdes koordinering.
 • Sikre en nødvendig faglig koordinering i erhvervet af tværgående FoU-indsatser.

Sammensætning
Udvalget består af en kreds på 15-20 centrale personer fra erhvervet med særlig indsigt og interesse for forskning, innovation og uddannelse.
Udvalget mødes 3 gange årligt samt når der skønnes behov.
Udvalget deltager i L&F’s Forskningsstrategiske Forum, som mødes en gang årligt.
Formanden udpeges af L&F’s Fællesformandskab.

Følgende inviteres til at udpege medlemmer til Udvalget:

 • Danish Crown og Danish Crown Ingredients
 • Arla Foods og Arla Food Ingredients
 • DLBR (centerdirektør, økonomi)
 • DLG og Sejet Planteforædling
 • Danish Agro og Nordic Seed
 • DLF
 • KMC
 • SEGES (repræsenterende ledelse og hovedsektorer Planter og Svin og Kvæg)
 • Dansk Gartneri
 • Landbrug & Fødevarer Økologi
 • Nordic Beet Research
 • DMRI (TI)
 • Agrotech (TI)
 • Agro Business Park
 • Dansk Akvakultur
 • Fjerkræsektoren
 • Kopenhagen Fur TiCan
 • Viking Genetics
 • Landbrugsskolerne

Udvalget er åbent for repræsentanter fra andre forskningsaktive medlemsvirksomheder

Forskning og uddannelsesudvalg

Morten Andersen Linnet