Økonomi & Virksomhedsledelse i Landbrug & Fødevarer

L&F Økonomi & Virksomhedsledelse sætter retning for interessevaretagelse indenfor egen branche og fungerer som det samlende organ for forhold vedrørende økonomi og virksomhedsledelse.

Vi skal være klar til næste generation

Alle virksomhedsejere skal, ud over at drive deres virksomheder i mere klassisk forstand, tage stilling til, hvordan de vil ”tappe ind” i den grønne omstilling og udnytte nye forretningsmuligheder. Det er helt afgørende med økonomisk sunde virksomheder i fødevareklyngen, når nye vinde blæser. Ud over en robust økonomi kræver det et stort engagement, masser af vilje samt ikke mindst god ledelse.

L&F Økonomi & Virksomhedsledelse vil via kommunikation, partnerskaber og involvering understøtte, at virksomhedsledere har modet og midlerne til at drive deres virksomhed og forretningsgøre den grønne omstilling og andre nye retninger.

Branchestrategi

L&F Økonomi & Virksomhedsledelses mission er at udvikle kerneforretningen samt udnytte de muligheder, fremtiden bringer. Vores vision er at bidrage til økonomisk stærke og bæredygtige virksomheder, der er agile i en foranderlig verden.

Læs hele strategien her

Bestyrelsen

L&F Økonomi & Virksomhedsledelse er bredt sammensat og består af fire landmænd, tre repræsentanter for rådgivningen og 1-2 eksterne eksperter.

Formand

Valgt på delegeretmødet
Landmand, Anders Harck
Sydvestjysk Landboforening 

Krogsgårdsvej 55
6731 Tjæreborg

 

Mobil:
           

+45 2325 6473
E-mail 

Næstformand

Valgt på delegeretmødet
Landmand, Poul Jakob Bønløkke
Landboforeningen Kronjylland

Lyngbygårdsvej 25
8220 Brabrand


Telefon:

           

+45 2028 5885
E-mail

Bestyrelsesmedlem

Valgt af DLBR
Adm. direktør Henrik Hardboe Galsgaard
Fjordland

 
Silstrupparken 2
7700 Thisted

Mobil:
Telefon:

+45 2424 7438
+45 9618 5706 
E-mail

Sektørdirektør              

Sektordirektør Anett Skov Marcussen

Landbrug & Fødevarer
 
Agro Food Park 15
8200 Aarhus N

 

Mobil:
           

+45 3016 0641 
E-mail

Bestyrelsesmedlem

Valgt på delegeretmøde
Anders Nørgård
Holstebro Stuer Landboforening

Abildholtvej 8, Hogager
7500 Holstebro

Anders Nørgård
Mobil:

+45 2980 2544

E-mail

Bestyrelsesmedlem

Valgt på delegeretmøde
Sara Wilken Jul Sørensen
VKST

Nørremarksvej 2
4900 Nakskov 
Sara Wilken Jul Sørensen

Mobil:
           

+45 2252 2604

E-mail

Bestyrelsesmedlem

Valgt af DLBR
Chefkonsulent Claus Bech Jensen
KHL

Niels Bohrs Vej 2
6000 Kolding


Telefon:
Mobil:
 
            

+45 7634 1748
+45 2167 9748

E-mail

Bestyrelsesmedlem

Ekstern
Adm. direktør Jens Kristian Møller
DLR

Nyropsgade 21
1780 København V


Mobil:

+45 3342 0724
E-mail

Følg os på Facebook

Find viden, nyheder og informationer på Facebook-siden Økonomi og Ledelse i landbruget.