Økologisektionens årsmøde 2021

Økologisektionen holdt torsdag den 28. oktober 2021 årsmøde på Nordjyllands Landbrugsskole med overskriften 'Godt landmandsskab i en ny tid'.

Formand Hans Erik Jørgensen fortalte i sin beretning om de mål, Økologisektionen har nået i det forgangne år, og hvad der står for døren i 2022. Beretningen indeholdt desuden en videohilsen fra Fødevareminister Rasmus Prehn. Se Fødevareministerens hilsen her. Læs beretningen her.

 

Valg til økologisektionens bestyrelse

Efter beretning og debat blev der afholdt valg til Økologisektionens bestyrelse. 

Hans Erik Jørgensen og Thomas Helle blev genvalgt som hhv. formand og næstformand, uden modkandidater.

Derudover blev Kasper Mejnertsen valgt ind i bestyrelsen, mens Inga Erichsen blev valgt til suppleant.

Se den nye sammensætning af bestyrelsen her.

 

Årets Øko-elev

Første punkt på eftermiddagens program var kåring af Årets Øko-elev. Med 10 dygtige kandidater fra 6 forskellige landbrugsskoler var dommerkomitéen kommet på en svær opgave, da de blandt disse skulle finde 3 nominerede. Læs mere om kåringen her.

 

Temaoplæg

Dernæst blev der afholdt temaoplæg under emnet 'Godt økologisk landmandskab' om de nye økologiregler fra 2022 med indlæg fra Erik Kristensen (ØRD), Torben Matthiesen (Jennelgaard), Niels Tvedegaard (Harridslevgaard) og Sven Hermansen (Innovationscenter for Økologisk Landbrug).

Slides:

'Frugtbar og levende jord', Erik Kristensen

'Dyrkning af kvælstof', Torben Matthiesen

'Økologisk planteavl med maksimalt 65 kg N/ha', Niels Tvedegaard

'Godt økologisk landmandskab – sådan bliver du klar til de nye økologi-regler fra 2022', Sven Hermansen

 

Dagen sluttede med temaoplæg under overskriften 'Økologi som løftestang for liv og vækst' med oplæg fra Peter Søndergaard (Halkær Kro) og Bjarne Hansen (Aurion).

Slides:

'Halkær Kro - økologi som løftestang for lokalt engagement og udvikling', Peter Søndergaard

'Aurion - en lokal økologisk frontløber med ”rødder” i hele Danmark', Bjarne Hansen

 

Se et udpluk af billeder fra årsmødet herunder.