Økologisektionens bestyrelse 2022: Hans Erik Jørgensen, Esben Møller Xu, Ole Olsen, Kasper Mejnertsen, Jens Peter Pors Eriksen, Thomas Helle, Lone Andersen (observatør), Lene Fløe Møller, Thomas Vang Jørgensen (udpeget af DLBR), Per Bundgaard Hansen

Bestyrelsen

Navne og kontaktoplysninger for bestyrelsen i L&Fs økologisektion.

Økologisektionens bestyrelse:

Formand 
Hans Erik Jørgensen
Møllergyden 3
5683 Haarby
  
Mobil:  40 73 11 33
E-mail: hans.erik@risbjerg.nu
Næstformand
Thomas Helle
Allerupvej 22
6731 Tjæreborg
  
Mobil:  24 67 55 23
E-mail: Allerup22@gmail.com
   
Anders Stensgaard 
Grenevej 7 
7190 Billund 
  
Mobil:  21 70 00 15 
E-mail:  grenevej7@gmail.com
Esben Møller Xu
Rudholmvej 24
6818 Årre
 
Mobil: 20 49 36 81
E-mail: luckyw20@hotmail.com 
Kasper Mejnertsen
Forsingevej 4 
4470 Svebølle
  
Mobil:  23 86 51 41
E-mail:  kasper@mejnerts.dk 
 

Lene Fløe Møller
Holmager 6, Velling
6950 Ringkøbing
  

Mobil:  40 30 46 46
E-mail:  lene@st-holmager.dk 
   

Ole Olsen
Hovkrog 1
4684 Holmegaard 
  

Mobil:    20 20 35 78 
E-mail:    lisemarq@hotmail.dk 
   
 
Per Bundgaard 
Vester Halne Vej 78
9430 Vadum 
  
Mobil:  40 88 21 30
E-mail:

Perb64@gmail.com

Jens Peter Pors Eriksen
Vejlevej 8
6650 Brørup 

 
Mobil:
   20 22 33 47
E-mail:
   jp@hulvad.dk

 

DLBR-repræsentant
Thomas Vang Jørgensen
Horsøvej 11
9500 Hobro

 

 
Mobil:   
 40 30 36 27
E-mail:
 tvj@oerd.dk

Suppleant
Heino Mølholm
Stokbækvej  9, Sig
6800 Varde 

 

Mobil: 61 10 94 48

E-mail: Molholm@bbsyd.dk

 

Viceformand L&F, Observatør
Lone Andersen
Østergårdevej 16, Lyhne
6880 Tarm
 
Mobil:    21 48 00 77 
E-mail:    lon@lf.dk
 

 

Revideret januar 2023

Økologisektionen

Kirsten Lund Jensen

Hanne Børsch