Orienteringsmøde om den økologiske foderforsyning

Med afsæt i den nuværende kritiske situation i Ukraine holdt Landbrug & Fødevarer orienteringsmøde om den aktuelle fodersituation for økologiske husdyrbedrifter.

 

Orienteringsmødet blev holdt online onsdag den 30. marts 2022 kl. 13.00 - 14.30 

 

PROGRAM 

 
13.00 - 13.10

Velkomst v. Hans Erik Jørgensen, fmd. for Sektor Økologi og Leif Friis Jørgensen, fmd. for Virksomhedsforum for Økologi

13.10 - 13.30
Status på råvareforsyning i Danmark og i EU

13.30 - 13.40
Økologireglernes dispensationsmuligheder

13.50 - 14.30
Input til en mere robust økologisk forsyning (faglige oplæg)

Se program her

Se præsentationer fra mødet her:

Medlemsmøde 30. marts 2022 om den økologiske forsyning

Medlemsmøde 30. marts 2022 - Status på  græsprotein og marine proteinkilder

Medlemsmøde 30. marts 2022 - Bælgplanter i sædskiftet

Medlemsmøde 30. marts 2022 - Øget proteinindhold i kløvergræs

 

Læs artiklen Fodring med frisk græs - et uudnyttet potentiale?