Sommermøde 2021

Økologisektionen i Landbrug & Fødevarer har afholdt Økologisk Sommermøde den 21. juni 2021. Se omtale af arrangementet her.

Debat om fremtidens økologiske planteavl

På Økologisektionens sommermøde blev der krydset klinger på de nye regler for fremtidens økologiske planteavl, og Økologisektionens opbakning til udfasning af ikke økologisk husdyrgødning i brancheanbefalingerne.

Økologisektionens sommermøde mandag den. 21. juni trak fulde huse på trods af EM-kampen Danmark-Rusland. I alt 120 økologiske landmænd fra hele landet var mødt op hos Mejnerts Mølle ved Kalundborg. På programmet var både politisk debat og faglige oplæg om fremtidens økologiske planteavl samt en rundvisning på den innovative, familiedrevne økologiske virksomhed med 1300 hektar økologisk planteavl og eget mølleri. 

Økologi – et stærkt brand
Søren Søndergaard, formand for L&F indledte aftenens landbrugspolitiske debat med en stor anerkendelse til økologien. 

”Jeg kommer fra Billund, som jo er kendt for LEGO. Det er et stærkt brand. Det samme er det røde Ø-mærke. Bag et stærkt brand ligger hårdt arbejde, engagement og en næse for forretning, sagde Søren Søndergaard.  

Søren Søndergaard anerkendte det økologiske landbrug som en vigtig del af det samlede danske landbrug. 
”Der er stor troværdighed og respekt omkring de danske økologiske produkter. Det siger noget om, hvor dygtige landmænd, I er”, sagde Søren Søndergaard. 

Tættere på økologiens værdier og principper
Formand for Økologisektionen Hans Erik Jørgensen tog i sit indledende oplæg udgangspunkt i Sektor Økologis strategi for 2021-2023 – og særligt tiltagene for at komme tættere på økologiens værdier og principper. Tiltag, der bl.a. handler om indfasning af flere recirkulerede næringsstoffer og begrænset brug af uafgasset ikke-økologisk husdyrgødning, udfasning af ikke europæisk soja i økologisk husdyrfodring og mål om langt flere danske råvarer i foder til både kvæg og svin.  

”Men det er ikke kun principper, det drejer sig om. Vi skal også tjene penge og have en god forretning", pointerede Hans Erik Jørgensen. 

Nye gødningsanbefalinger møder hård kritik
Økologisektionens opbakning til udfasning af ikke-økologisk husdyrgødning i brancheanbefalingerne for kvæg og svin - sammen med nye regler om bl.a. minimumskrav om kulstofopbyggende afgrøder og bælgplanter i økologiske sædskifter mødte dog stor kritik fra en gruppe af økologiske planteavlere.  

Klaus Aage Bengtson, økologisk planteavler fra Nordjylland udtrykte bl.a. sin bekymring for fremtiden for økologisk frøgræs og vintersæd. 

”Vi bliver nødt til at udfase produktion af økologisk frøgræs og vintersæd – ligesom jeg vurderer, at det ikke bliver muligt at udvide det økologiske areal med de nye gødningsregler. Derfor har jeg en bøn til jer: Udsæt gødningsreglerne indtil biogas er udbygget”, sagde Klaus Aage Bengtson.

En trussel mod økologiens troværdighed
Ole Olsen, medlem af økologisektionens bestyrelse og planteavler fra Sjælland blev for nogle år siden valgt ind i Økologisektionens bestyrelsen, netop for at sætte sit præg på udfasning af gylle. 

”Forbrugerne vil ikke have konventionel gylle i det økologiske jordbrug. Det er en dårlig historie, der kan ende med at true økologiens troværdighed”, sagde Ole Olsen og forsatte 
”Gylle skal ind i biogasanlæg og vi skal have flere recirkulerede næringsstoffer. Positivlisten med tilladte recirkulerede næringsstoffer skal blive mere positivt. Vi skal ikke tro, vi kan blive ved med at bruge ikke-økologisk husdyrgødning. I Frankrig vil de slet ikke tillade ikke-økologisk husdyrgødning i økologi og i Tyskland og Sverige tillader man f.eks. ikke gødning fra husdyr der har gået på spalter”, fortalte Ole Olsen.  

Pres fra afsætningsselskaber
Lene Fløe Møller, mælkeproducent og medlem af Økologisektionens bestyrelse fremførte også sine bevæggrunde for at støtte op om den gradvise udfasning af brug af ikke-økologisk husdyrgødning i det økologiske jordbrug.  

”Vi leverer mælk til et tysk mejeri og Tamaco aftager vores kød. Vi bliver presset af vores afsætningsselskaber til ikke at bruge konventionel husdyrgødning eller konventionel halm. Derfor bliver vi alle nødt til at tilslutte os brancheanbefalingerne. Det samme vil gælde for vores underleverandører af frø og foderkorn", sagde Lene Fløe Møller.  

Værktøjer i den økologiske værktøjskasse
Økologisektionen i Landbrug & Fødevarer er godt klar over, at de nye regler kan medføre udfordringer for nogle økologiske planteavlere. Det gælder særligt de landmænd, der har lagt om til økologi inden for de sidste år, hvor gødningsreglerne har været lempeligere end tidligere. For år tilbage måtte økologerne maksimalt bruge ikke-økologisk husdyrgødning svarende til 50 kg N/ha, mens det de sidste år har været muligt, at anvende op til 100 kg N/ha hvis behovet kunne dokumenteres, og hvis en række sædskiftekrav blev overholdt. 

Derfor er der nedsat en faglig arbejdsgruppe, der skal se på løsningsforslag til at overkomme udfordringerne. I arbejdsgruppen deltager både rådgivere og erfarne økologiske planteavlere. Det handler bl.a. om opbygning af jordens kulstofindhold og flere kvælstoffikserende afgrøder i sædskiftet. 

Sommermødet sluttede med inspiration til, hvordan man kan opnå en robust økologisk planteavl uden brug af ikke-økologisk husdyrgødning.  

Lisbeth Frank Hansen, Økologisk VKST fortalte om værdien af organisk stof og biologisk aktivitet i jorden og Peter Mejnertsen, Velas Økologi om, hvordan de på Mejnerts Mølle bruger kvælstoffikserende afgrøder – og særligt hvidkløver, som en væsentlig kilde i deres kvælstofforsyning. 

 

Se de faglige oplæg her:   

Kulstofopbygning, Lisbeth Frank Hansen, Økologisk VKST

Flere næringsstoffer fra bælgplanter og bedre brug af efterafgrøder, Peter Mejnertsen, VELAS Økologi

Læs programmet for mødet her.