Udvalgsposter og tillidshverv

Se hvilke udvalg, fora og øvrige poster, medlemmer af Økologisektionens bestyrelse er repræsenteret i.

Hans Erik Jørgensen (formand)

 • L&F’s primærbestyrelse (pr. 1. januar 2023 Forretningsudvalg)
 • Koordineringsudvalget for økologisk svineproduktion og -kød
 • Innovationscenter for Økologisk Landbrug
 • Veterinærudvalget, L&F
 • Virksomhedsforum for Økologi, L&F (observatør)
 • Forum for Økologisk Rådgivning, L&F Sektor Økologi

Thomas Helle (næstformand)

 • Den Økologiske Landbrugsskole, Uddannelsesudvalget
 • Familielandbrugssektionens Økologirepræsentantskab (formand)
 • Landbrug & Fødevarer, Kvæg (observatør)
 • Forum for Økologisk Rådgivning, L&F Sektor Økologi

Anders Stensgaard

 • Kontaktudvalget for Økologisk Jordbrugsproduktion
 • Forum for Økologisk Rådgivning, L&F Sektor Økologi

Esben Møller Xu

 • Brancheudvalget for økologisk mælk og kød fra bedrifter med kreaturer
 • Specialudvalget for Foderproduktion og Græsmarksdrift
 • Forum for Økologisk Rådgivning, L&F Sektor Økologi

Jens Peter Pors Eriksen

 • Følgegruppe vedr. målrettet regulering og kollektive indsatser
 • Recirkulering og Biogas - Task Force
 • Forum for Økologisk Rådgivning, L&F Sektor Økologi

Kasper Mejnertsen

 • Forum for Økologisk Rådgivning, L&F Sektor Økologi

Lene Fløe Møller

 • Fagligt økologisk forsøgsudvalg, Innovationscenter for Økologisk Landbrug
 • Bestyrelsen for ICROFS (Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer)
 • Forum for Økologisk Rådgivning, L&F Sektor Økologi
        

Ole Olsen

 • Plantefagligt Forum, Landbrug & Fødevarer, Planteproduktion
 • Forum for Økologisk Rådgivning, L&F Sektor Økologi

Per Bundgaard

 • Forum for Naturpleje & Kødkvæg, Landbrug & Fødevarer, Kvæg
 • Recirkulering og Biogas - Task Force
 • Forum for Økologisk Rådgivning, L&F Sektor Økologi  

Thomas Vang Jørgensen (DLBR-repræsentant)

 • Forum for Økologisk Rådgivning, L&F Sektor Økologi

 

Lone Andersen (observatør)

 • Formand for COPA-COGECA’s økologiarbejdsgruppe

 

 

 

 

Opdateret 23. november 2022