Sektor for Økonomi & Virksomhedsledelse

Økonomien i dansk landbrug skal være bæredygtig.

Sektorens strategi er en del af den samlede koncernstrategi for brancheorganisationen Landbrug & Fødevarer. Økonomi & Virksomhedsledelse er det samlende organ for alle faglige forhold, der vedrører økonomi og virksomhedsledelse i landbruget. Primærbestyrelsen håndterer de politiske forhold, som derfor ikke indgår som en del af denne strategi.

Danske landbrug går en spændende tid i møde, hvor der vil være øget opmærksomhed på bæredygtighed, biodiversitet, digitalisering o.l.

Sektoren vil i den forbindelse fokusere på, at de danske landbrug er økonomisk bæredygtige, hvilket stiller store krav til de ledelsesmæssige kompetencer hos den enkelte landmand.

Sektorstrategi

Sektorbestyrelsens strategiske sigtelinjer dækker over områderne finansiering, juridiske produktions rammer og -vilkår, kompetenceudvikling, risiko- og økonomistyring, selskabsstrukturer, skat, bæredygtighed, strategi og ledelse.

Læs hele strategien her

Bestyrelsen

Sektorbestyrelsen i landbrug & fødevarer, økonomi & virksomhedsledelse er det samlende organ for alle faglige forhold, der vedrører økonomi og virksomhedsledelse i landbruget. Bestyrelsen er bredt sammensat og består af fire landmænd, tre repræsentanter for rådgivningen og en ekstern ekspert. 

Formand

Valgt på delegeretmødet
Landmand, Anders Harck
Sydvestjysk Landboforening 

Krogsgårdsvej 55
6731 Tjæreborg

 

Mobil:
           

+45 2325 6473
E-mail 

Næstformand

Valgt på delegeretmødet
Landmand, Poul Jakob Bønløkke
Landboforeningen Kronjylland

Lyngbygårdsvej 25
8220 Brabrand


Telefon:

           

+45 2028 5885
E-mail

Bestyrelsesmedlem

Valgt af DLBR
VP/Underdirektør Carsten Kragh Paulsen
Velas

Erhvervsbyvej 13
8700 Horsens 


 Mobil:

           

+45 5150 8515
E-mail

Bestyrelsesmedlem

Valgt af DLBR
Adm. direktør Henrik Hardboe Galsgaard
Fjordland

 
Silstrupparken 2
7700 Thisted

Mobil:
Telefon:

+45 2424 7438
+45 9618 5706 
E-mail

Sektørdirektør              

Sektordirektør Anett Skov Marcussen

Landbrug & Fødevarer
 
Agro Food Park 15
8200 Aarhus N

 

Mobil:
           

+45 3016 0641 
E-mail

Bestyrelsesmedlem

Valgt på delegeretmøde
Anders Nørgård
Holstebro Stuer Landboforening

Abildholtvej 8, Hogager
7500 Holstebro

Anders Nørgård
Mobil:

+45 2980 2544

E-mail

Bestyrelsesmedlem

Valgt på delegeretmøde
Sara Wilken Jul Sørensen
VKST

Nørremarksvej 2
4900 Nakskov 
Sara Wilken Jul Sørensen

Mobil:
           

+45 2252 2604

E-mail

Bestyrelsesmedlem

Valgt af DLBR
Chefkonsulent Claus Bech Jensen
KHL

Niels Bohrs Vej 2
6000 Kolding


Telefon:
Mobil:
 
            

+45 7634 1748
+45 2167 9748

E-mail

Bestyrelsesmedlem

Ekstern
Adm. direktør Jens Kristian Møller
DLR

Nyropsgade 21
1780 København V


Mobil:

+45 3342 0724
E-mail