Vi bruger Cookies

Ved at benytte www.lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

Økologien vokser

Danmark ligger i førerfeltet, når det gælder økologiske fødevarer. Både den økologiske produktion og forbrugernes efterspørgsel stiger.

Det økologisk landbrugsareal steg med 37.000 ha fra 2015 til 2016, og det udgjorde i alt 216.794 ha i 2016 - svarende til 8,1 pct. af det samlede landbrugsareal i Danmark. Der var i alt 3.173 økologiske landbrug i Danmark i 2016. 20,8 pct. af bedrifterne var store landbrug med mere end 100 ha, mens 32 pct. var små landbrug med mindre end 10 ha. De store økologiske landbrug er typisk planteavlsbrug og kvægbrug. Landbrugs- og Fiskeristyrelsen har indsamlet mere statistik, som kan ses her: Statistik over økologiske jordbrugsbedrifter.

Af de 217.000 ha som i 2016 blev dyrket efter den økologiske driftsform blev 124.000 ha anvendt til græs- og grøntfoder, mens der blev dyrket korn, oliefrø og bælgsæd på 71.000 ha. Til produktion af grøntsager var der i alt 4.500 ha, svarende til omkring 26 pct. af al jord til gartneriproduktion. Økologiske spisekartofler med 1.300 ha og gulerødder med 950 ha var arealmæssigt de to største afgrøder. Dermed udgjorde det økologiske gulerodsareal i alt 42 pct. af det samlede gulerodsareal i Danmark. I alt 162.000 ha var færdigomlagt til økologi i 2016 ifølge Miljø- og Fødevareministeriet.

Økologisk produktion
Danmark er et af de førende lande inden for produktion af animalske økologiske fødevarer, især mælk og svinekød.

 I 2016 indvejede de danske mejerier 499 mio. kg økomælk, svarende til knap 10 pct. af mejeriernes samlede indvejning. Derudover er omkring 90 mælkeproducenter
i færd med omlægning til økologi, således at den økologiske mælkeproduktion vil få en samlet tilgang på ca. 150 mio. kg, når omlægningen er afsluttet i senest 2018.

Der blev i 2016 slagtet omkring 138.000 økologiske grise, hvilket er en stigning på 17.000 i forhold til året før. Der har i de seneste år været større efterspørgsel end
udbud af økologisk grisekød i Europa. Det har bevirket, at der i 2016 og 2017 er kommet flere nye økologiske producenter, ligesom mange af de hidtidige producenter øger produktionen. Som et resultat heraf forventes der at blive slagtet omkring 180.000 økologiske grise i 2017, svarende til en stigning på ca. 40.000 grise i forhold
til 2016.

Produktionen af økologiske æg har ligeledes udviklet sig meget positivt i de senere år som følge af forbrugernes stigende efterspørgsel. I 2016 blev der indvejet 16,9 mio. kg økologiske æg på ægpakkerierne, hvilket er en stigning på over 2 mio. kg fra året før. Dermed udgjorde økologiske æg 26 pct. af alle indvejede æg.

Økologiske slagtekyllinger er ligeledes i fremdrift, og ifølge Miljø- og Fødevareministeriet blev der slagtet 925.000 kyllinger i 2016, hvilket er omkring 200.000 flere end året før. Også i 2017 er der sket en markant stigning i antal slagtekyllinger.

Økologisk forbrug
De danske forbrugere er vilde med økologi. I 2013 købte 89,5 pct. af danskerne økologiske fødevarer mindst en gang i mellem. I 2017 er det tal steget til 94 pct. Forbrugernes stigende efterspørgsel efter økologi afspejles i detailhandlen, hvor salget af økologiske fødevarer de seneste 10 år er næsten tredoblet. Salget af økologi er i 2016 steget med 14 pct. fra året før, og der er blevet solgt for i alt 8 mia. kr. i supermarkeder, varehuse m.v. Det er den største årlige stigning siden 2008, og salgsværdien estimeres til at udgøre 9,6 pct. af det samlede salg af fødevarer i detailhandlen i 2016, mod 8,4 pct. året før.

Danmark er fortsat det land i verden, hvor den økologiske markedsandel er størst.

Foruden detailhandlen, er der også blevet solgt økologiske fødevarer i foodservicesektoren, på alternative salgskanaler som markeder, abonnementsordninger og internettet. Samlet set nåede økologisalget således op på 11,2 mia. kr. i 2016, svarende til ca. 2.000 kr. pr. dansker.

Salget af økologisk frugt og grønt fortsætter sin kraftige vækst, og nåede med en stigning på 26 pct. op på 2,3 mia. kr. i 2016. Frugt og grønt indhenter dermed mælk, ost og æg, som er den varegruppe med den samlet set største omsætning, der med en stigning på 7 pct. udgør 2,4 mia. kr. Mens salget af økologisk oksekød synes stagnerende, ser det anderledes ud for grisekød. Salget af økologisk grisekød steg med 16 pct., til en værdi på 115 mio. kr., mens mængden steg med hele 28 pct. Økologisk vin, spiritus og øl tog også et kraftigt hop med en stigning på 43 pct. til 266 mio. kr.

Stigende handel med økologiske fødevarer
Der blev eksporteret økologiske varer for næsten 2 mia. kr. i 2015. Ikke bare den økologiske produktion men også eksporten steg i 2015. Eksporten blev øget med 15 pct. i forhold til 2014. Det er hovedsageligt mælk, fløde og mælkeprodukter der eksporteres (27,3 pct. af samlet økoeksport) til en værdi af 540 mio. kr., mens kød med en værdi på 221 mio. kr. udgør 11,1 pct. af den samlede økologiske eksport. Eksporten af grøntsager og frugt udgjorde i 2015 cirka 4 pct. hver, mens begge kategorier for blot fem år siden udgjorde hhv. 2,5 og 2,1 pct. af den samlede økologiske eksport.

EU-markedet aftager 78,5 pct. af den samlede økologiske eksport, med Tyskland som den suverænt største aftager af danske produkter. Tyskland købte for 760 mio. kr. i 2015, svarende til knap 40 pct. af den samlede danske økologiske eksportværdi. Sverige er næststørste køber af de danske økologiske varer med 400 mio. kr.

Importen af økologiske varer steg med hele 24 pct. fra 2014 til 2015. Den primære årsag til dette skyldes hjemmemarkedets kraftige vækst de seneste år.

Detailomsætningen af økologiske varer steg med 12 pct. fra 2014 til 2015. Det er især frisk/tørret frugt (15,7 pct. af samlet økoimport) og friske grøntsager (9,2 pct. af samlet økoimport) samt foderstoffer (12,2 pct. af samlet økoimport), som importeres. EU28 står for 84 pct. af importen, hvilket vidner om en højere koncentration end eksporten. Tyskland leverer for 483 mio. kr. svarende til 20 pct., Holland og Italien leverer begge omkring 17 pct., Sverige 8 pct. og Kina knap 6 pct.

Læs mere om økologi