Hvad er Landbrugets Samfundspris?

L&F har indstiftet ”Landbrugets Samfundspris”, fordi vi gerne vil sætte fokus på den store forskel vores medlemmer gør lokalt på tværs af landet. Viljen til at give en hånd og gøre en positiv forskel opfattes som helt naturlig og ikke noget, man praler med. Det vil vi gerne rokke lidt ved.

Med prisen sætter vi fokus på medlemmernes betydning for udvikling, kultur og livskvalitet i hele landet. Det kan handle om at understøtte foreningsliv og biodiversitet, lokale sportsklubber og sammenhold. Eller om at skabe arbejdspladser til udsatte og indblik i erhvervet. Fællesnævneren er sammenhængskraft, og ved at fortælle om de bedste eksempler vil vi både skabe stolthed blandt medlemmerne og endnu bredere opbakning i befolkningen.

Relevante kandidater har gjort en konkret indsats, som på den ene eller anden måde har gjort en markant, positiv forskel i lokalområdet i forhold til udvikling, natur, kultur, livskvalitet eller fællesskab. Der kan både være tale om at tage aktiv del i, understøtte eller hjælpe i forhold til lokalt foreningsarbejdede eller engagere sig med klubber, skoler eller andre institutioner. Der kan også være tale om en indsats konkret knyttet til kandidatens landbrug, hvor man byder lokalområdet inden for, gør en ekstra indsats for dialog eller giver adgang til naturoplevelser. Alt i alt lægges der vægt på, at kandidaten har gjort en ekstraordinær indsats til gavn for det lokale fællesskab.

LF Kommunikation og Medlemsservice udvælger og indstiller ti kandidater udvalgt blandt alle indsendte forslag. Juryen udvælger herefter, ud fra de beskrevne kriterier, en vinder. Vinderen afsløres på L&Fs delegeretmøde 10. november i Herning Kongrescenter.

Hvad er præmien?
Det er ikke kun æren og et enormt klap på skulderen, der følger med at vinde Landbrugets Samfundspris. Vinderen får chancen for at samle venner, hjælpere og hele lokalsamfundet til en prisfest af de helt store. En del af præmien er en samlet pakke med fuldt udstyret festtelt, kokke og musik. En velfortjent fejring af vinderen og alle involverede. Om festen skal foregå på de lokale fodboldbaner, på P-pladsen ved den lokale købmand, i laden eller på torvet, bestemmer I selv.