Klima

Vi arbejder for et dansk fødevareerhverv, der er endnu mere klimaeffektivt, og som er klimaneutralt i 2050. Vi skal ikke udlede flere klimagasser, end vi optager.

Energipolitik

Fødevareerhvervet er den primære kilde til vedvarende energi i Danmark, da hovedparten af biomassen kommer fra landbruget og skovbruget i form af flis, halm, gylle, organisk affald m.m.

Erhvervspolitik

Landbrug og Fødevarer bidrager aktivt og løbende med vores klare holdninger og gode idéer til udformningen af fremtidens erhvervspolitik

Dyrevelfærd og husdyrproduktion

Danske landmænd vægter dyrevelfærd højt og vil behandle dyrene godt og landbruget har løbende fokus på at forbedre dyrevelfærden.

Ansvarlig brug af antibiotika

Vi skal fortsat være helt i front, når det handler om en ansvarlig brug af antibiotika. Derfor arbejder vi løbende på at reducere forbruget yderligere og sikre korrekt og ansvarlig brug af antibiotika i den danske husdyrproduktion.

Økologi

Læs om hvordan vi arbejder for at udvikle en markedsdreven og bæredygtig økologisk fødevareproduktion.

Forskning

Landbrug & Fødevarer arbejder på at fremme forskning og innovation på jordbrugs- og fødevareområdet

Samfundsansvar

Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar jf. Årsregnskabslovens § 99a og § 99b
Politik og aktiviteter for samfundsansvar

Fødevarepolitik

Læs her hvilket fokus landbrugs- og fødevareerhvervet mener, der er behov for til at sikre og forbedre fremtidens sundhed i Danmark

Miljø

Landbruget og fødevareerhvervet arbejder bevidst med ressourceoptimering og miljøteknologiske løsninger.

Handelspolitik

Vi går ind for en gradvis liberalisering af told og andre handelsbarrierer - her kan du læse mere om hvorfor

Vores holdning til EU's fælles landbrugspolitik

Den fælles landbrugspolitik er én af EU’s ældste politikker, og du kan her læse mere om udviklingen, samt om Landbrug & Fødevarers målsætninger indenfor EU’s landbrugspolitik

L&F's aktuelle prioriteter for Europa-Parlamentets arbejde

L&F opfordrer den danske regering til at gå efter følgende fem kommissærposter: Landbrug, handel, sundhed, klima og indre marked, og vi opfordrer til at inddrage europæiske problemstillinger fra disse fem resortområder i EP-arbejdet.

Smittebeskyttelse i husdyrproduktionen

En effektiv smittebeskyttelse forebygger sygdomme og sikrer dyrevelfærden i husbesætningerne. Desuden er en effektiv smittebeskyttelse vigtig for adgangen til en række markeder verden over.

Ny vækst i landbrugs- og fødevareerhvervet

Landbrug & Fødevarer går sammen med 3F og Fødevareforbundet NNF om et forstærket politisk samarbejde. Samarbejdet skal sikre, at fødevareerhvervets synspunkter bliver hørt.

Udbud af forskningsbaseret myndighedsbetjening

Landbrug & Fødevarers principper for intelligente udbud af forskningsbaseret myndighedsbetjening.

Uddannelse, arbejdskraft og innovation

Højt uddannet arbejdskraft og innovative virksomhedsejere er en forudsætning for at skabe værditilvækst i jordbrugs- og fødevareerhvervets produkter og processer - læs hvordan vi arbejder for at sikre dette.

Udviklingspolitik

Udvikling af udviklingslandes landbrugs- og fødevaresektor skal både løftes gennem udviklingsbistand, kommercielle investeringer og styrkede handelsrelationer til gavn for begge parter. Vi skal arbejde i partnerskaber og sammentænke udviklingsbistanden og handelspolitikken.

Pressekontakt

Landbrugsproduktion

Økologi

Fødevareproduktion

Viden om miljø

Find medarbejder