Landbrug & Fødevarers politik for ansvarlig brug af antibiotika

Vi skal fortsat være helt i front, når det handler om en ansvarlig brug af antibiotika. Derfor arbejder vi løbende på at reducere forbruget yderligere og sikre korrekt og ansvarlig brug af antibiotika i den danske husdyrproduktion.

Danmark er internationalt anerkendt for sit lave antibiotikaforbrug i husdyrproduktionen. Sammen med Norge, Sverige og Holland er Danmark blandt de lande i verden, der har det laveste forbrug af antibiotika til behandling af dyr.

Vi har en vision om, at vi internationalt fortsat er helt i front med målsætninger og indsats i forhold til antibiotikaforbrug og resistens. I forhold til sammenlignelige lande vil vi løbende være blandt de tre bedste. Vores indsats i Danmark skal således være med til at vise vejen, så andre lande kan følge det gode eksempel, og vi dermed kan bidrage til at reducere og forebygge resistens globalt.

Med denne antibiotikapolitik ønsker vi at sætte kursen for en fælles indsats med at fastholde en ansvarlig og korrekt brug af antibiotika, så vi sikrer, at både mennesker og dyr i fremtiden kan behandles korrekt og effektivt.

Vi arbejder for, at:

Download L&F's politik for ansvarlig brug af antibiotika som pdf.