Ansvarlig brug af antibiotika

Vi skal fortsat være helt i front, når det handler om en ansvarlig brug af antibiotika. Derfor arbejder vi løbende på at reducere forbruget yderligere, og sikre korrekt og ansvarlig brug af antibiotika i den danske husdyrproduktion.

Vi arbejder for, at bruge så lidt antibiotika som muligt - men så meget som nødvendigt for at sikre sundheden og dyrevelfærden hos danske husdyr.

Det gør vi ved at:

  • de enkelte brancher forholder sig løbende til antibiotikaforbruget, og hvor det er relevant, sætter de enkelte brancher specifikke målsætninger og iværksætter konkrete initiativer, der støtter op om en korrekt og ansvarlig brug af antibiotika
  • ·vi samarbejder med dyrlæger, rådgivere og andre professionelle aktører i erhvervet, så vi sikrer en fælles forståelse og indsats for en korrekt og ansvarlig brug af antibiotika.
  • ·vi udarbejder manualer og rådgivningsværktøjer, der kan hjælpe producenten og hans rådgivere til en korrekt og ansvarlig brug af antibiotika.

Erhvervet arbejder målrettet på at sænke antibiotikaforbruget

  • Svinebranchen har de senere år iværksat en målrettet indsats for at løbende at sænke antibiotikaforbruget. Antibiotikaforbruget kan opgøres på flere måder: Ser vi på antibiotikaforbruget i gram per produceret slagtegris, er det faldet med 15 pct. fra 2014 til 2017 og med yderligere 3 pct. fra første halvår af 2017 til første halvår af 2018. Opgjort i doser er faldet på 13 pct. fra 2014 til 2017 og yderligere 6 pct. fra første halvår af 2017 til første halvår af 2018.
  • Kvægbranchen har længe haft fokus på at reducere brugen af antibiotika og har sat et mål om, at det totale antibiotikaforbrug til køer skal reduceres til 8.400 kg aktivt stof i 2020 ved samme antal dyr som i 2017. Og at det totale antibiotikaforbrug til slagtekalve/ kalve sænkes til 1.900 kg aktivt stof i 2020 ved samme antal dyr som i 2017.