Vi bruger Cookies

Ved at benytte lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik
Læs mere om cookiepolitik

Antibiotikaresistens skal løses på nationalt og internationalt niveau

Udfordringen med forekomsten af antibiotikaresistens har betydning for hele samfundet, og skal derfor ses i et samspil mellem det veterinære og humane område. I Danmark sker der en løbende overvågning af antibiotikabruget hos læger, på hospitaler og i fødevareerhvervet, hvor forekomsten af resistens hos mennesker og dyr følges tæt. Den løbende overvågning er vigtig for at sikre, at vi fokuserer på de rette løsninger. Men vi lever i en verden, hvor mennesker, dyr og varer rejser på tværs af landegrænser, og derfor vil vi også i fremtiden have et massivt pres af resistente bakterier fra resten af verden. Derfor kræver det også en international indsats, hvis det samlede resistensproblem skal løses.

Vi arbejder for at:

 • reducere forekomsten af antibiotikaresistens på tværs af dyr og mennesker såvel nationalt som internationalt.

Det gør vi ved at:

 • begrænse eller stoppe forbruget af de antibiotika, der er vigtige for behandling af sygdomme hos mennesker, så vi kan komme fremtidens resistensudfordringer i forkøbet.
 • udarbejde og indgå i handlingsplaner for bekæmpelse af resistente bakterier
 • samarbejde med myndighederne, sundhedssektoren og de praktiserende dyrlæger om at udvikle behandlingsvejledninger for korrekt og ansvarlig brug af antibiotika, hvor der i højere grad tages hensyn til valg af antibiotikaprodukt fremfor forbrug, og hvor der skabes incitamenter for producenten til i højere grad at anvende forebyggende vacciner, så behandlingskrævende sygdomme undgås.
 • anvende diagnostik, hvor det er relevant og giver effekt i forhold til behandlingen
 • sætte resistens på dagsordenen i internationale politiske fora som EU-Kommissionen, OIE, WHO og egne organisationer
 • bidrage til at viden bliver udbredt gennem deltagelse i internationale konferencer og fora og stå til rådighed for og være vært for videns- og erfaringsudveksling med andre lande
 • deltage i internationale forsknings- og udviklingsprojekter om resistens på tværs af dyr og mennesker.

Stoppe brugen af antibiotika, der er vigtige i behandlingen af sygdomme hos mennesker

 • I 2010 indførte svinebranchen et frivilligt stop for brugen af cephalosporiner.
    
 • Cephalosporiner har ikke været brugt til produktionen af mink siden 2013
    
 • I 2014 indførte kvægbranchen et frivilligt stop for brugen af cephalosporiner.

  Cephalosporiner anvendes ikke i produktionen af slagtekyllinger og akvakultur.