Et højt niveau af fødevaresikkerhed

Det er vigtigt for det danske fødevareerhverv at være helt i front med et højt niveau af fødevaresikkerhed. Erhvervet er internationalt anerkendt for sin indsats og fokus på at reducere forekomsten af fødevarebårne sygdomme, som fx salmonella. Men et ansvarligt og korrekt forbrug af antibiotika til dyr er også en af de parametre, der har stor betydning, når danske fødevarer afsættes til kunder på det globale marked.

Vi arbejder for:

 • at producere sunde og sikre fødevarer, hvor hvert led i kæden fra jord til bord tager ansvar  

Det gør vi ved at:

 • have et tæt samarbejde mellem brancher, de praktiserende dyrlæger, myndigheder og forskningsinstitutioner om korrekt anvendelse af antibiotika i besætningerne og en løbende kvalitetssikring af fødevarer for restforekomster af antibiotika på virksomhedsniveau.
 • kommunikere om vigtigheden af at overholde tilbageholdelsestider ved brug af antibiotika, for at sikre at der ikke er restforekomster af medicin.
 • foretage grundig og konsekvent opfølgning, hvis der identificeres prøver med antibiotikarester i fødevarer.

Løbende kvalitetssikring af fødevarer

 • Slagterierne analyserer hvert år omkring 15.000 prøver af svinekød for forekomsten af antibiotikarester på slagteriet. Der er siden 1991 fundet ganske få tilfælde med spor af antibiotikarester i prøverne, svarende til 0,05 procent. 
    
 • Der tages årligt omkring 4.500 prøver af oksekød på slagterierne. Der er ikke fundet spor af antibiotikarester.
    
 • Mejerierne foretager 100 procents kontrol for antibiotikarester af alt mælk fra Danmarks malkekvægsbesætninger, inden det går ind i produktionen på mejeriet. Påvises der antibiotikarester kasseres mælken omgående.