Fokus på sundhed og forebyggelse i husdyrproduktionen

En sund og rask husdyrproduktion er nøglen til at reducere antibiotikaforbruget yderligere. Derfor er fokus på sundhed og forebyggelse af sygdomme i besætningerne og et tæt samarbejde med besætningsdyrlægerne et af de helt centrale værktøjer i fremtiden.

Vi arbejder for at:

 • forebygge og forbedre sundheden hos dyrene, for derigennem at mindske behovet for brug af antibiotika.

Det gør vi ved at:

 • informere om vigtigheden af forebyggelse af sygdomme til producenterne, deres ansatte og deres professionelle samarbejdspartnere
 • samarbejde tæt sammen med besætningsdyrlægerne om forebyggelse af sygdomme
 • forbedre sundheden hos dyr gennem avlsmæssige tiltag
 • iværksætte kampagner og udvikle rådgivnings- og managementværktøjer, der har til formål at højne smittebeskyttelsen og forebygge sygdomme på besætningsniveau
 • foretage vask og desinfektion af dyretransporter ved den danske grænse og ved transport af dyr mellem besætninger for at reducere risikoen for at indføre smitsomme sygdomme.
 • løbende vurdere, om der er sygdomme eller infektioner, der skal udryddes på nationalt niveau.
 • I 2014 har der gennem kampagner og udarbejdelse af vejledninger været særlig fokus på forebyggelse af sygdomme og på at sikre sunde og raske dyr.
    
 • Alle dyretransporter vaskes og desinficeres ved ankomst til Danmark, så vi undgår, at der overføres sygdomme fra udlandet til danske besætninger.