Forskning og udvikling er fundamentet for fremtiden

En stærk og målrettet forskning og udvikling med fokus på nye løsninger til at forbedre sundhed og forebyggelse af sygdomme er afgørende for fremtidens husdyrproduktion.

Vi arbejder for

  • en løsningsorienteret forsknings- og udviklingsindsats med fokus på sundhed og forebyggelse.

Det gør vi ved at sætte fokus på forskning og udvikling inden for følgende områder:

  • udvikling af alternativer til antibiotika, som fx udvikling af pre- og probiotika, der gennem en forbedret mavesundhed hos dyr kan forebygge sygdomme
  • udvikling af vacciner, der dækker sygdomme bredt samt forbedring af eksisterende vacciner
  • tidlig sygdomsidentifikation og indsats, forbedret diagnostik, udvikling af diagnostiske værktøjer til tidlig identifikation af sygdomme og målrettet behandling
  • viden om smitteveje for resistens fra dyr til mennesker og samfundsøkonomiske analyser af indsatsen mod resistens
  • viden om resistensudvikling under praktiske produktionsforhold, og hvorledes de forskellige behandlingsstrategier, som kan anvendes på besætningsplan, påvirker resistensudvikling.
  • udvikling af stalde- og produktionssystemer, herunder de økologiske produktionssystemer med fokus på øget sundhed og forebyggelse
  • systemer til forebyggelse og bekæmpelse af sygdomme på tværs af landegrænser.

Forskning og udviklingsprojekter er fundamentet for fremtiden

Svinebranchen arbejder sammen med DTU om at undersøge mulighederne for at udvinde og oprense antistoffer fra plasmablod fra slagtesvin. Formålet er at undersøge om tilførsel af antistoffer til pattegrise kan styrke immunforsvaret og forebygge sygdomme som fx diarre i forbindelse med fravænning. Projektet er støttet af GUDP.

Kvægbranchen forsker løbende i, hvordan antallet af klovlidelser og yverbetændelse kan reduceres, og derigennem nedsætte behovet for behandling hos køer.

Minkbranchen deltager i forskningsprojekter, hvor medicinforbrugets sammenhæng til dyrlæge, sygdomme og sæson analyseres.

Akvakultur har stærkt fokus på udvikling af nye vacciner og optimering af nuværende vacciner for at undgå kritiske sygdomme hos fisk. Derudover arbejdes der på at udvikle opdrætsanlæg, der i højere grad kan holde fiskene sunde og raske.

Fjerkræbranchen deltager løbende i forskningsprojekter for både æg- og slagtesektor for at nedbringe forekomsten af sygdomme i produktionen, herunder forekomsten af E. coli samt forbedring af den generelle sundhed og management i produktionen.