Erhvervspolitik

Landbrug og Fødevarer bidrager aktivt og løbende med vores klare holdninger og gode idéer til udformningen af fremtidens erhvervspolitik

Landbrug & Fødevarer arbejder for via bred politisk forståelse og gennemslagskraft, at medlemsvirksomhederne får optimale konkurrenceforhold, udviklingsmuligheder og rammevilkår.

Der gælder følgende politikområder:

Principsager