Vi bruger Cookies

Ved at benytte lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik
Læs mere om cookiepolitik

Andelspolitik

De danske andelsselskaber inden for fødevareerhvervet har stor betydning for det danske samfund. En meget stor andel af dansk landbrugs- og fødevareproduktion forarbejdes og sælges videre til detailleddet via de danske andelsselskaber. Det er ligeledes andelsselskaberne, som står for hovedparten af landbrugs-, fødevare- og agroindustrieksporten i den danske fødevareklynge. Den danske fødevareklynge står samlet for en eksportværdi på ca. 152 mia. kr. årligt.

De danske andelsselskaber er en succeshistorie, som går mere end hundrede år tilbage. I denne periode har selskaberne dannet grundlaget for udviklingen af en effektiv produktion af højværdifødevarer i Danmark, der fortsat rummer mange vækstmuligheder.

Andelsformen har løbende været genstand for debat. Landbrug & Fødevarer mener, at ejerformen er en stor styrke for landbrugserhvervet. Den sikrer, at andelshaverne gennem forædling, innovation og markedsføring i fællesskab kan opnå højere indtjening. Derfor vil Landbrug & Fødevarer forsat arbejde for at sikre en politisk accept af andelsselskabernes betydning i samfundet samt arbejde for rammevilkår, der giver mulighed for en konkurrencedygtig produktion.

Landbrug & Fødevarer arbejder for at:

  • Sikre gode erhvervsvilkår for danske landbrugs- og fødevareinteresser både i Danmark og i EU
  • Skabe de bedste rammer for andelsselskaberne inden for andelsbeskatning, selskabslovgivning og konkurrencepolitik
  • Have nær kontakt til EU-systemet med henblik på at opnå bedst mulige forhold for andelsvirksomhederne på europæisk plan
  • Inspirere til selskabernes strategiske, organisatoriske og kulturelle udvikling.

I Danmark er der ingen egentlig andelslovgivning, og der har efter Landbrug & Fødevarers vurdering heller ikke vist sig et behov for ændrede forhold på området, da skattelovgivningen, konkurrenceloven, selskabsret og arbejdsmarkedsregler også dækker andelsselskaber.

Esben Tranholm Nielsen

Vores holdning - generel erhvervspolitik