Andelspolitik

De danske andelsselskaber inden for fødevareerhvervet har stor betydning for det danske samfund. En meget stor andel af dansk landbrugs- og fødevareproduktion forarbejdes og sælges videre til detailleddet via de danske andelsselskaber. Det er ligeledes andelsselskaberne, som står for hovedparten af landbrugs-, fødevare- og agroindustrieksporten i den danske fødevareklynge. Den danske fødevareklynge står samlet for en eksportværdi på ca. 152 mia. kr. årligt.

De danske andelsselskaber er en succeshistorie, som går mere end hundrede år tilbage. I denne periode har selskaberne dannet grundlaget for udviklingen af en effektiv produktion af højværdifødevarer i Danmark, der fortsat rummer mange vækstmuligheder.

Andelsformen har løbende været genstand for debat. Landbrug & Fødevarer mener, at ejerformen er en stor styrke for landbrugserhvervet. Den sikrer, at andelshaverne gennem forædling, innovation og markedsføring i fællesskab kan opnå højere indtjening. Derfor vil Landbrug & Fødevarer forsat arbejde for at sikre en politisk accept af andelsselskabernes betydning i samfundet samt arbejde for rammevilkår, der giver mulighed for en konkurrencedygtig produktion.

Landbrug & Fødevarer arbejder for at:

  • Sikre gode erhvervsvilkår for danske landbrugs- og fødevareinteresser både i Danmark og i EU
  • Skabe de bedste rammer for andelsselskaberne inden for andelsbeskatning, selskabslovgivning og konkurrencepolitik
  • Have nær kontakt til EU-systemet med henblik på at opnå bedst mulige forhold for andelsvirksomhederne på europæisk plan
  • Inspirere til selskabernes strategiske, organisatoriske og kulturelle udvikling.

I Danmark er der ingen egentlig andelslovgivning, og der har efter Landbrug & Fødevarers vurdering heller ikke vist sig et behov for ændrede forhold på området, da skattelovgivningen, konkurrenceloven, selskabsret og arbejdsmarkedsregler også dækker andelsselskaber.

Esben Tranholm Nielsen

Vores holdning - generel erhvervspolitik