Vi bruger Cookies

Ved at benytte lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik
Læs mere om cookiepolitik

Arbejdsmarkedspolitik

Fødevareklyngen beskæftiger godt 172.000 medarbejdere (2015) -118.000 direkte i fødevareerhvervet og 51.000 i afledte erhverv. En stor del af disse arbejdspladser er placeret i yderområderne, hvilket understreger betydningen af at skabe vækstmuligheder i landbrugs- og fødevareerhvervet og dermed bevare og udvikle arbejdspladser og attraktive bosætninger uden for de store byer.

I den sammenhæng er det væsentligt, at:

 • Fødevareklyngen regnes som regionale erhvervsmæssige styrkepositioner.
 • Udvikling på hele fødevareområdet udgør et væsentligt udviklings- og vækstpotentiale i yderområderne.
 • Landbruget og fødevarevirksomhederne er blandt de erhverv, der beskæftiger flest mennesker i yderområderne, her i blandt flest ikke-etniske danskere. Særligt slagterier, men også mejerierne og primærlandbrug, har succes med arbejdsintegration af ikke-etnisk danskere.

En af Danmarks væsentligste udfordringer i de kommende år er at øge det samlede arbejdsudbud og sikre, at virksomhederne har adgang til en stor og kvalificeret arbejdsstyrke. Landbrug & Fødevarer arbejder derfor for, at:

 • De erhvervsmæssige rammevilkår understøtter en konkurrencedygtig produktion, som bevarer og udvikler arbejdspladserne i Danmark.
 • Sikre et samfund, hvor det altid kan betale sig at arbejde.
 • Øge integration af borgere med anden etnisk baggrund end dansk på arbejdsmarkedet.
 • Virksomhederne har gode muligheder for at rekruttere kvalificeret arbejdskraft fra udlandet.
 • Vise landbruget og fødevareerhvervet som vækstmotor i yderområderne og gøre opmærksom på de gode beskæftigelsesmuligheder, der findes i landbruget og i fødevareerhvervet.
 • Understøtte indsatsen for bedre og sikre arbejdspladser i landbruget.
  Landbrug & Fødevarer er en erhvervsorganisation, mens løn- og ansættelsesforhold fastlægges af arbejdsmarkedets parter på jordbrugs- og fødevareområdet.

Charlotte Drachmann Jørgensen

Vores holdning - generel erhvervspolitik