Arbejdsmarkedspolitik

Fødevareklyngen beskæftiger godt 172.000 medarbejdere (2015) -118.000 direkte i fødevareerhvervet og 51.000 i afledte erhverv. En stor del af disse arbejdspladser er placeret i yderområderne, hvilket understreger betydningen af at skabe vækstmuligheder i landbrugs- og fødevareerhvervet og dermed bevare og udvikle arbejdspladser og attraktive bosætninger uden for de store byer.

I den sammenhæng er det væsentligt, at:

 • Fødevareklyngen regnes som regionale erhvervsmæssige styrkepositioner.
 • Udvikling på hele fødevareområdet udgør et væsentligt udviklings- og vækstpotentiale i yderområderne.
 • Landbruget og fødevarevirksomhederne er blandt de erhverv, der beskæftiger flest mennesker i yderområderne, her i blandt flest ikke-etniske danskere. Særligt slagterier, men også mejerierne og primærlandbrug, har succes med arbejdsintegration af ikke-etnisk danskere.

En af Danmarks væsentligste udfordringer i de kommende år er at øge det samlede arbejdsudbud og sikre, at virksomhederne har adgang til en stor og kvalificeret arbejdsstyrke. Landbrug & Fødevarer arbejder derfor for, at:

 • De erhvervsmæssige rammevilkår understøtter en konkurrencedygtig produktion, som bevarer og udvikler arbejdspladserne i Danmark.
 • Sikre et samfund, hvor det altid kan betale sig at arbejde.
 • Øge integration af borgere med anden etnisk baggrund end dansk på arbejdsmarkedet.
 • Virksomhederne har gode muligheder for at rekruttere kvalificeret arbejdskraft fra udlandet.
 • Vise landbruget og fødevareerhvervet som vækstmotor i yderområderne og gøre opmærksom på de gode beskæftigelsesmuligheder, der findes i landbruget og i fødevareerhvervet.
 • Understøtte indsatsen for bedre og sikre arbejdspladser i landbruget.
  Landbrug & Fødevarer er en erhvervsorganisation, mens løn- og ansættelsesforhold fastlægges af arbejdsmarkedets parter på jordbrugs- og fødevareområdet.

Charlotte Drachmann Jørgensen

Vores holdning - generel erhvervspolitik