Vi bruger Cookies

Ved at benytte lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik
Læs mere om cookiepolitik

Konkurrencepolitik

Danske virksomheder oplever en stadig stærkere konkurrence på de udenlandske markeder og fra udenlandske virksomheder i Danmark.

Det er derfor afgørende for landbrugs- og fødevarevirksomhederne, at konkurrencestrukturen i Danmark skaber de bedste muligheder for, at virksomhederne kan konkurrere på lige vilkår og udvikle sig på både det danske og det globale marked.

Landbrug & Fødevarer arbejder for at påvirke de rammevilkår, der har indflydelse på konkurrencen og konkurrencekulturen i Danmark, herunder fastholdelse af den velfungerende danske andelsmodel som fundament for en stabil produktion af fødevarer.

For danske landbrugs- og fødevarevirksomheder som eksporterhverv er det grundlæggende, at:

  • Den danske konkurrencelovgivning har retssikkerheden i fokus.
  • Der er fokus på lovgivningen indenfor andre reguleringsområder, der virker begrænsende på konkurrencen, herunder overimplementering af EU-retsakter.
  • Der ydes både generel og konkret information og vejledning fra de offentlige myndigheder om konkurrencelovgivningen.
  • Der ikke skabes usikkerhed om bevarelsen af den danske andelsmodel, som sikrer en stabil og effektiv fødevareforsyning.
  • Flere offentlige opgaver udsættes i konkurrence blandt private virksomheder - særligt kommunale opgaver

Charlotte Bigum Lynæs

Vores holdning - generel erhvervspolitik