Konkurrencepolitik

Danske virksomheder oplever en stadig stærkere konkurrence på de udenlandske markeder og fra udenlandske virksomheder i Danmark.

Det er derfor afgørende for landbrugs- og fødevarevirksomhederne, at konkurrencestrukturen i Danmark skaber de bedste muligheder for, at virksomhederne kan konkurrere på lige vilkår og udvikle sig på både det danske og det globale marked.

Landbrug & Fødevarer arbejder for at påvirke de rammevilkår, der har indflydelse på konkurrencen og konkurrencekulturen i Danmark, herunder fastholdelse af den velfungerende danske andelsmodel som fundament for en stabil produktion af fødevarer.

For danske landbrugs- og fødevarevirksomheder som eksporterhverv er det grundlæggende, at:

  • Den danske konkurrencelovgivning har retssikkerheden i fokus.
  • Der er fokus på lovgivningen indenfor andre reguleringsområder, der virker begrænsende på konkurrencen, herunder overimplementering af EU-retsakter.
  • Der ydes både generel og konkret information og vejledning fra de offentlige myndigheder om konkurrencelovgivningen.
  • Der ikke skabes usikkerhed om bevarelsen af den danske andelsmodel, som sikrer en stabil og effektiv fødevareforsyning.
  • Flere offentlige opgaver udsættes i konkurrence blandt private virksomheder - særligt kommunale opgaver

Charlotte Bigum Lynæs

Vores holdning - generel erhvervspolitik