Økonomi og finansiering

Landbrug & Fødevarer arbejder for de bedst mulige finansieringsforhold for landbrugsbedrifterne og for fødevarevirksomhederne. De selvstændige landmænd og andelsorganiseringen af forsynings- og forædlingsvirksomhederne er grundpillerne bag det danske fødevareerhvervs store eksportsucces. De stadig større bedrifter stiller store krav til et velfungerende bank- og realkreditsystem til finansiering af generationsskifte og bedrifternes fortsatte udvikling.

Det er helt afgørende, at der fortsat er tilgang af unge landmænd til landbrugserhvervet, hvis erhvervet fortsat skal kunne forny og udvikle sig. For at løsne op på generations- og ejerskifteproblematikken er der behov for en samordnet indsats mellem køber, sælger og finansieringskilderne. En indsats der skal underbygges af forbedrede rammevilkår omkring generationsskiftet.

Landbrug & Fødevarer arbejder for at:

  • Sikre den nødvendige adgang til kapital og finansiering
  • Støtte de enkelte bedrifters overlevelse
  • Løsne op for generations- og ejerskifteproblematikken
  • Sikre den fortsatte udvikling i hele erhvervet

Forskellige organisationsformer, herunder selskaber, vinder i stigende grad indpas - især i store og stærkt specialiserede produktioner. Herved kan tiltrækkes anden ansvarlig kapital til supplement af traditionel lånekapital. Eksempelvis er pensionskasser og fonde begyndt at investere i dansk landbrug.

Med henblik på at udnytte det store potentiale, der ligger i fødevaresektorens fortsatte udvikling, vil Landbrug & Fødevarer arbejde for øget fokus på området i bl.a. Vækstfonden og Landbrugets Finansieringsbank for derigennem at styrke innovation og vækst.